И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на КМЕТ НА ОБЩИНА
на 23.10.2011 г.

община Балчик
област ДОБРИЧ

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 36
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 35
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (числото от т. 4 от протокола на ПК) 17982
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 6
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 10
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за кмет на община 8
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 11049
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на община (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 11049
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 796
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 10253

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Кандидат Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2Светомир Константинов МихайловПП "ГЕРБ"2351
7Урал Джевджетов БекировПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"1168
9Ивелина Маринова КолеваПП "АТАКА"170
11Петър Димитров ПетровПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"120
14Павел Иванов ПавловПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"639
24Мирена Атанасова ПротичИНИАТИВЕН КОМИТЕТ МИРЕНА АТАНАСОВА ПРОТИЧ717
25Николай Добрев АнгеловИНЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НИКОЛАЙ ДОБРЕВ АНГЕЛОВ3731
28Красимир Ангелов МихайловКОАЛИЦИЯ "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ И СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"1357

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА Балчик

Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

Допуска до участие във втори тур:

1. Светомир Константинов Михайлов,
издигнат от ПП "ГЕРБ"

2. Николай Добрев Ангелов,
издигнат от ИНЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НИКОЛАЙ ДОБРЕВ АНГЕЛОВ