И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на КМЕТ НА ОБЩИНА
на 23.10.2011 г.

община Мизия
област ВРАЦА

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 13
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 13
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (числото от т. 4 от протокола на ПК) 6902
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 11
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 20
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за кмет на община 7
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 4122
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на община (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 4122
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 255
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 3867

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Кандидат Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2Мариана Митева ПетковаПП "ГЕРБ"479
8Иван Петков ДаковПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"1153
14Демира Георгиева ДимитроваПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"76
17Теменужка Маринова ЖелязковаПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"298
22Виолин Иванов КрушовенскиПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"1360
28Христо Тодоров ПировскиХристо Тодоров Пировски337
32Стефан Иванов КаменовскиИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ164

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА Мизия

Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

Допуска до участие във втори тур:

1. Иван Петков Даков,
издигнат от ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

2. Виолин Иванов Крушовенски,
издигнат от ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"