И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на КМЕТ НА ОБЩИНА
на 23.10.2011 г.

община Борован
област ВРАЦА

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 11
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 11
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (числото от т. 4 от протокола на ПК) 4885
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 22
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 4
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за кмет на община 7
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 3594
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на община (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 3594
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 213
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 3381

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Кандидат Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2Цезар Петров ПенчевПП "ГЕРБ"745
8Петър Тодоров ЦветковскиПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"1218
9Тромфей Генков ПетровПП "АТАКА"15
14Иванка Цветанова ПешковскаПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"26
22Петьо Христов ГацинскиПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ”447
24Тихомир Цветков ПоповскиПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"66
31Десислава Димитрова ТодороваКП "СИЛА ЗА БОРОВАН"864

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА Борован

Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

Допуска до участие във втори тур:

1. Петър Тодоров Цветковски,
издигнат от ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

2. Десислава Димитрова Тодорова,
издигнат от КП "СИЛА ЗА БОРОВАН"