И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на КМЕТ НА ОБЩИНА
на 23.10.2011 г.

община Димово
област ВИДИН

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 27
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 27
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (числото от т. 4 от протокола на ПК) 5875
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 5
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 2
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за кмет на община 10
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 3865
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на община (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 3865
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 342
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 3523

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Кандидат Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2Лозан Георгиев ЛозановПП "ГЕРБ"859
8Добромир Филипов ТодоровПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"670
9Емил Рангелов ПетровПП "АТАКА"118
14Коста Иванов ХристовПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"62
22Цветомир Любенов ЦветковПП "ЛИДЕР"320
23Валери Георгиев ВелковПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"549
24Александър Димитров ГеоргиевКП " КОАЛИЦИЯ НА ПРОМЯНАТА"99
25Румен Георгиев МладеновПП "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ"155
26Иванела Георгиева АндрееваКП "МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ЕДИНЕНИЕ"344
27Тодор Илиев ТодоровПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"347

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА Димово

Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

Допуска до участие във втори тур:

1. Лозан Георгиев Лозанов,
издигнат от ПП "ГЕРБ"

2. Добромир Филипов Тодоров,
издигнат от ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"