И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на КМЕТ НА ОБЩИНА
на 23.10.2011 г.

община Видин
област ВИДИН

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 121
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 121
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (числото от т. 4 от протокола на ПК) 61718
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 751
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 22
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за кмет на община 9
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 27270
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на община (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 27273
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 1429
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 25844

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Кандидат Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2Владимир Цветанов ТошевПП "ГЕРБ"5943
9Емил Тодоров ЛиловПП "АТАКА"645
13Личко Левтеров ЛуковПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”208
14Венцислав Асенов СтаневПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"2572
22Цветан Петров ЦенковКП "ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЗА ВИДИН"4173
23Герго Тошев ГерговКП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ"5470
32Ирена Стефанова АлександроваИК ИРЕНА СТЕФАНОВА АЛЕКСАНДРОВА1616
36Жоро Борисов ВасилевКП "АБВ"1049
38Павел Димитров ПауновКП "ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ВИДИН"4159

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА Видин

Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

Допуска до участие във втори тур:

1. Владимир Цветанов Тошев,
издигнат от ПП "ГЕРБ"

2. Герго Тошев Гергов,
издигнат от КП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ"