И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на КМЕТ НА ОБЩИНА
на 23.10.2011 г.

община Сунгурларе
област БУРГАС

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 32
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 32
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (числото от т. 4 от протокола на ПК) 10814
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 274
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 6
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за кмет на община 7
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 6832
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на община (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 6832
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 536
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 6296

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Кандидат Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2Таня Георгиева ВасилеваПП "ГЕРБ"788
7Георги Стефанов КеновПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"3234
9Свилен Станиславов МалиновПП "АТАКА"87
14Пепи Маринов БанковПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"580
24Росен Вълков РачевПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"199
30Васил Панделиев ПанделиевПП „ДРОМ”698
34Иван Андреев ГеоргиевИВАН АНДРЕЕВ ГЕОРГИЕВ-НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ710

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА Сунгурларе

Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

Обявява за избран за кмет на община Сунгурларе, област БУРГАС на първи тур Георги Стефанов Кенов, издигнат от ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ". получил 3234 действителни гласове.