И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на КМЕТ НА ОБЩИНА
на 23.10.2011 г.

община Якоруда
област БЛАГОЕВГРАД

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 16
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 16
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (числото от т. 4 от протокола на ПК) 9104
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 28
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 24
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за кмет на община 8
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 6589
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на община (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 6589
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 325
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 6264

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Кандидат Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2Ваня Кирилова ГатдероваПП "ГЕРБ"521
5Исмаил Реджеп ЦикаловПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”692
7Нуредин Мусов КафеловПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"3459
8Димитър Павлов БучковПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"236
9Васил Ангелов ШаламановПП "АТАКА"50
14Борис Иванов БарусовПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"23
22Ибрахим Мустафов ОрцевПП "ЛИДЕР"1125
23Илиян Агапиев БучковКП "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"158

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА Якоруда

Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

Обявява за избран за кмет на община Якоруда, област БЛАГОЕВГРАД на първи тур Нуредин Мусов Кафелов, издигнат от ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ". получил 3459 действителни гласове.