И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на КМЕТ НА ОБЩИНА
на 23.10.2011 г.

община Сандански
област БЛАГОЕВГРАД

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 77
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 77
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (числото от т. 4 от протокола на ПК) 36871
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 332
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 11
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за кмет на община 7
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 22126
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на община (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 22126
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 1129
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 20997

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Кандидат Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2Георги Славчев БахановПП "ГЕРБ"7793
9Юлия Георгиева КанджиловаПП "АТАКА"431
14Димитър Любенов СтойковПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"1445
15Юлиан Кирилов ТачевПП „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА”213
23Владимир Огнянов БабановПП "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Българските лейбъристи"573
24Никола Георгиев ХристовКП „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ”620
31Андон Михайлов ТотевИнициативен комитет АНДОН МИХАЙЛОВ ТОТЕВ9922

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА Сандански

Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

Допуска до участие във втори тур:

1. Георги Славчев Баханов,
издигнат от ПП "ГЕРБ"

2. Андон Михайлов Тотев,
издигнат от Инициативен комитет АНДОН МИХАЙЛОВ ТОТЕВ