И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на КМЕТ НА ОБЩИНА
на 23.10.2011 г.

община Разлог
област БЛАГОЕВГРАД

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 30
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 30
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (числото от т. 4 от протокола на ПК) 18334
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 26
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 11
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за кмет на община 6
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 12992
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на община (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 12992
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 573
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 12419

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Кандидат Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2Красимир Иванов ГерчевПП "ГЕРБ"6874
14Благой Петров ДункинПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"2124
24Владимир Георгиев КоцаковКП "ГРАЖДАНСКИ БЛОК-РАЗЛОГ"402
25Георги Петров РачевПП "ЛИДЕР"233
28Иван Стоянов АрнаудовКП "БСП", "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ"1138
29Радко Петров ТумбевКП "ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ ЗА ОБЩИНА РАЗЛОГ"1648

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА Разлог

Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

Обявява за избран за кмет на община Разлог, област БЛАГОЕВГРАД на първи тур Красимир Иванов Герчев, издигнат от ПП "ГЕРБ". получил 6874 действителни гласове.