И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на КМЕТ НА ОБЩИНА
на 23.10.2011 г.

община Петрич
област БЛАГОЕВГРАД

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 95
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 95
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (числото от т. 4 от протокола на ПК) 48799
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 53
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 17
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за кмет на община 7
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 29120
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на община (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 29120
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 1767
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 27353

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Кандидат Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2Димитър Крумов ТаневПП "ГЕРБ"8253
8Борислав Стоянов КоларовПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"3704
9Деян Кирилов ВелевПП "АТАКА"519
14Ана Димитрова БогдановаПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"1291
25Кирил Тодоров ЦиканделовПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ”442
30Вельо Атанасов ИлиевИнициативен комитет ВЕЛЬО АТАНАСОВ ИЛИЕВ11917
40Благой Александров КалъпсъзовПП "ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"1227

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА Петрич

Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

Допуска до участие във втори тур:

1. Димитър Крумов Танев,
издигнат от ПП "ГЕРБ"

2. Вельо Атанасов Илиев,
издигнат от Инициативен комитет ВЕЛЬО АТАНАСОВ ИЛИЕВ