И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на КМЕТ НА ОБЩИНА
на 23.10.2011 г.

община Гоце Делчев
област БЛАГОЕВГРАД

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 42
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 42
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (числото от т. 4 от протокола на ПК) 26559
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 57
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 75
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за кмет на община 8
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 17558
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на община (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 17558
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 915
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 16643

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Кандидат Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2Георги Иванов АндоновПП "ГЕРБ"5896
8Владимир Кръстев МосковПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"7675
9Георги Петров ЧолаковПП "АТАКА"235
14Димитър Тенчев ДоневПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"145
22Бойко Борисов ТодоровПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"378
30Ангел Димитров ГераксиевПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"1227
32Павел Георгиев ПетеловКП "НИЕ" /ПП"ВЯРА,МОРАЛ...",ПП"БЪЛГ.ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ",ПП"СОЛИДАРНОСТ"976
35Кирил Георгиев СтойковПП „НОВА СИЛА”111

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА Гоце Делчев

Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

Допуска до участие във втори тур:

1. Георги Иванов Андонов,
издигнат от ПП "ГЕРБ"

2. Владимир Кръстев Москов,
издигнат от ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"