И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на КМЕТ НА ОБЩИНА
на 23.10.2011 г.

община Белица
област БЛАГОЕВГРАД

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 16
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 16
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (числото от т. 4 от протокола на ПК) 8033
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 17
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 12
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за кмет на община 6
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 6168
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на община (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 6168
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 352
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 5816

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Кандидат Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2Усаин Хасанов ТупевПП "ГЕРБ"661
7Ибрахим Али ПалевПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"2670
14Павлин Христов МраценковПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"34
24Здравко Георгиев ВасилевКП "ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА БЕЛИЦА"629
25Хасан Мустафа ИланКП "ЕВЕТ ЗА БЕЛИЦА"1779
29Владимир Димов РункьовПП "СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА"43

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА Белица

Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

Допуска до участие във втори тур:

1. Ибрахим Али Палев,
издигнат от ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

2. Хасан Мустафа Илан,
издигнат от КП "ЕВЕТ ЗА БЕЛИЦА"