И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Кермен
на 23.10.2011 г.

община Сливен

област СЛИВЕН

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 3
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината , представили протоколи за гласуването 3
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК) 1561
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 0
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 3
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за кмет на кметство 7
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 1001
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на кметство (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 1001
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на кметство (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 43
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на кметство (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 958

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Кандидат Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2Николай Петров КолевПП "ГЕРБ"269
8Димитър Хубенов ШейредовПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"73
14Тенко Атанасов ТеневПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"23
24Йордан Петров ЕнчевКП КОАЛИЦИЯ "ГРАЖДАНСКА МРЕЖА ЗА МОДЕРЕН СЛИВЕН /БЪЛГ.СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ, ПК ТРАКИЯ, ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ, БП ЛИБЕРАЛИ/"28
28Слав Михаилов СлавовКП КОАЛИЦИЯ "СЪЮЗ ЗА СЛИВЕН"266
30Стефан Кънев СтефановПП "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ"23
34Иван Стефанов ВълчанскиКП "ЦЕНТЪР - НДСВ, Земеделски народен съюз, БСДП, ЗС "Ал. Стамболийски""276

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО Кермен

Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

Допуска до участие във втори тур:

1. Николай Петров Колев,
издигнат от ПП "ГЕРБ"

2. Иван Стефанов Вълчански,
издигнат от КП "ЦЕНТЪР - НДСВ, Земеделски народен съюз, БСДП, ЗС "Ал. Стамболийски""