И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Глуфишево
на 23.10.2011 г.

община Сливен

област СЛИВЕН

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 1
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината , представили протоколи за гласуването 1
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК) 475
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 1
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 0
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за кмет на кметство 6
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 320
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на кметство (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 320
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на кметство (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 20
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на кметство (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 300

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Кандидат Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2Йордан Стефанов ХисапчиевПП "ГЕРБ"21
8Иван Митев БеленскиПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"29
10Диана Иванова КамбуроваПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ”25
14Курти Иванов КуртевПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"22
28Пенка Кунева ИвановаКП КОАЛИЦИЯ "СЪЮЗ ЗА СЛИВЕН"154
34Красимир Колев ДимовКП "ЦЕНТЪР - НДСВ, Земеделски народен съюз, БСДП, ЗС "Ал. Стамболийски""49

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО Глуфишево

Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

Обявява за избран за кмет на кметство Глуфишево, община Сливен, област СЛИВЕН на първи тур Пенка Кунева Иванова, издигнат от КП КОАЛИЦИЯ "СЪЮЗ ЗА СЛИВЕН". получил 154 действителни гласове.