И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Калековец
на 23.10.2011 г.

община Марица

област ПЛОВДИВ

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 2
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината , представили протоколи за гласуването 2
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК) 2059
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 4
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 5
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за кмет на кметство 9
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 1312
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на кметство (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 1312
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на кметство (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 62
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на кметство (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 1250

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Кандидат Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2Никола Тодоров ХристевПП "ГЕРБ"49
7Емилия Михайлова АсеноваПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"21
8Димитър Димитров ЦветковПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"74
14Антон Костадинов БотевПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"82
22Стойко Иванов ИлиевПП "СОЛИДАРНОСТ"96
28Колю Иванов МилановИК КОЛЮ ИВАНОВ МИЛАНОВ с. Калековец375
29Десислава Краева СтанчеваПП "ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"9
30Стойко Иванов СтойковMK "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ – МАРИЦА"191
37Йордан Иванов ЦаковИК ЙОРДАН ИВАНОВ ЦАКОВ с. Калековец353

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО Калековец

Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

Допуска до участие във втори тур:

1. Колю Иванов Миланов,
издигнат от ИК КОЛЮ ИВАНОВ МИЛАНОВ с. Калековец

2. Йордан Иванов Цаков,
издигнат от ИК ЙОРДАН ИВАНОВ ЦАКОВ с. Калековец