И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Гомотарци
на 23.10.2011 г.

община Видин

област ВИДИН

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 2
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината , представили протоколи за гласуването 2
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК) 698
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 0
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 4
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за кмет на кметство 7
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 520
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на кметство (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 520
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на кметство (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 29
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на кметство (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 491

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Кандидат Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
14Боян Георгиев ФлоровПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"40
22Любен Цветанов СтояновКП "ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЗА ВИДИН"23
23Боян Йорданов МариновКП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ"51
27Емил Димитров АтанасовИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ175
34Ирена Ромелова ИвановаИК ИРЕНА РОМЕЛОВА ИВАНОВА112
36Савинка Викторова ЙоноваКП "АБВ"28
38Венелин Цветанов НикифоровКП "ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ВИДИН"62

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО Гомотарци

Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

Допуска до участие във втори тур:

1. Емил Димитров Атанасов,
издигнат от ИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

2. Ирена Ромелова Иванова,
издигнат от ИК ИРЕНА РОМЕЛОВА ИВАНОВА