И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Росен
на 23.10.2011 г.

община Созопол

област БУРГАС

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 2
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината , представили протоколи за гласуването 2
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК) 1169
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 0
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 0
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за кмет на кметство 8
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 868
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на кметство (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 868
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на кметство (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 46
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на кметство (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 822

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Кандидат Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2Иван Трифонов ДиневПП "ГЕРБ"265
7Петко Стойчев ПетковПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"9
8Паунка Вълчева КостадиноваПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"207
9Радостинка Иванова Близнакова-ИвановаПП "АТАКА"76
14Евгений Златев НиколовПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"45
23Николай Димитров КараниколовПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"114
27Христина Станева НиколоваИК ХРИСТИНА СТАНЕВА НИКОЛОВА23
30Морфинка Пенчева ТодороваКП "СЕЛОТО"/ ПП "ЗЕЛЕНИТЕ" И ПП "БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ОБЩНОСТ"/83

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО Росен

Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

Допуска до участие във втори тур:

1. Иван Трифонов Динев,
издигнат от ПП "ГЕРБ"

2. Паунка Вълчева Костадинова,
издигнат от ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"