И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Бачево
на 23.10.2011 г.

община Разлог

област БЛАГОЕВГРАД

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 2
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината , представили протоколи за гласуването 2
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК) 1466
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 1
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 0
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за кмет на кметство 5
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 1174
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на кметство (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 1174
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на кметство (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 39
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на кметство (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 1135

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Кандидат Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2Славейка Атанасова ВитановаПП "ГЕРБ"254
14Луиза Йорданова ДимитроваПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"27
28Алекси Петров ГанджовКП "БСП", "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ"258
29Соня Лазарова КулинчеваКП "ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ ЗА ОБЩИНА РАЗЛОГ"373
30Мария Красимирова МанушкинаКП "РАЗУМ"223

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО Бачево

Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

Допуска до участие във втори тур:

1. Алекси Петров Ганджов,
издигнат от КП "БСП", "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ"

2. Соня Лазарова Кулинчева,
издигнат от КП "ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ ЗА ОБЩИНА РАЗЛОГ"