ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

№ 182700035

за национален референдум 2015

на 25 октомври 2015 г.

община Русе
район № 18

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ

1. Брой на гласоподавателите според избирателния списък (сумата от гласоподавателите в избирателния списък и вписаните в допълнителната страница (под чертата))1092
2. Брой на гласувалите гласоподаватели според подписите в избирателния списък, включително и подписите в допълнителната страница (под чертата)376
3. Брой на гласувалите според намерените в кутията за гласуване пликове376
4. Брой бюлетини намерени в кутията без плик (те се отчитат като недействителни)0
5. Брой на сгрешените бюлетини намиращи се извън кутията за гласуване (по чл. 267, ал. 1 от ИК - унищожени с надпис „сгрешена”)0

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ПО ПОСТАВЕНИЯТ ВЪПРОС

6. Брой на действителните гласове (бюлетини) с отговор „ДА”275
7. Брой на действителните гласове (бюлетини) с отговор „НЕ”93
8. Брой на недействителните гласове8

9. Удостоверения приложени към избирателния списък

9.а) удостоверения за изключване от списъка на заличените лица по чл. 40, ал. 2 от ИК – Приложение № 150
9.б) удостоверения за гласуване в определено място – Приложение № 200
10. Декларации приложени към избирателния списък, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) - Приложение № 16 и Приложение № 537