ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за национален референдум 2015

на 25 октомври 2015 г.

община Перник
район № 14

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ

А. Брой на секционните избирателни комисии141
Б. Брой на секционните избирателни комисии, представили протоколи141
1. Брой на гласоподавателите в района според избирателните списъци: (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК)83928
2. Брой на гласувалите гласоподаватели според подписите в избирателните списъци: (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК)35950
3. Брой на гласувалите според намерените в кутията за гласуване пликове: (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК)35950
4. Брой бюлетини намерени в кутията без плик (те се отчитат като недействителни): (сумата от числата по т. 4 от протоколите на СИК)7
5. Брой на сгрешените бюлетини намиращи се извън кутията за гласуване (по чл. 267, ал. 1 от ИК - унищожени с надпис „сгрешена”): (сумата от числата по т. 5 от протоколите на СИК)118

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ПО ПОСТАВЕНИЯТ ВЪПРОС

6. Общ брой на действителните гласове (бюлетини): (сумата от числата по т. 6 и т. 7 от протоколите на СИК)34813
7. Брой на действителните гласове (бюлетини) с отговор „ДА”: (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК)24573
8. Брой на действителните гласове (бюлетини) с отговор „НЕ”: (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК)10240
9. Брой на недействителните гласове: (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК)1144

10. Удостоверения приложени към избирателните списъци

10.а) удостоверения за изключване от списъка на заличените лица (сумата от числата по т. 9, б. „а“ от протоколите на СИК)332
10.б) удостоверения за гласуване в определено място (сумата от числата по т. 9, б. „а“ от протоколите на СИК)0
11. Декларации приложени към избирателните списъци: (сумата от числата по т. 10 от протоколите на СИК)231