ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за национален референдум 2015

на 25 октомври 2015 г.

община Лесичово
район № 13

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ

А. Брой на секционните избирателни комисии9
Б. Брой на секционните избирателни комисии, представили протоколи9
1. Брой на гласоподавателите в района според избирателните списъци: (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК)4768
2. Брой на гласувалите гласоподаватели според подписите в избирателните списъци: (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК)2746
3. Брой на гласувалите според намерените в кутията за гласуване пликове: (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК)2746
4. Брой бюлетини намерени в кутията без плик (те се отчитат като недействителни): (сумата от числата по т. 4 от протоколите на СИК)0
5. Брой на сгрешените бюлетини намиращи се извън кутията за гласуване (по чл. 267, ал. 1 от ИК - унищожени с надпис „сгрешена”): (сумата от числата по т. 5 от протоколите на СИК)5

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ПО ПОСТАВЕНИЯТ ВЪПРОС

6. Общ брой на действителните гласове (бюлетини): (сумата от числата по т. 6 и т. 7 от протоколите на СИК)2428
7. Брой на действителните гласове (бюлетини) с отговор „ДА”: (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК)1663
8. Брой на действителните гласове (бюлетини) с отговор „НЕ”: (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК)765
9. Брой на недействителните гласове: (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК)318

10. Удостоверения приложени към избирателните списъци

10.а) удостоверения за изключване от списъка на заличените лица (сумата от числата по т. 9, б. „а“ от протоколите на СИК)0
10.б) удостоверения за гласуване в определено място (сумата от числата по т. 9, б. „а“ от протоколите на СИК)0
11. Декларации приложени към избирателните списъци: (сумата от числата по т. 10 от протоколите на СИК)10