ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

№ 293200209

за национален референдум 2015

на 25 октомври 2015 г.

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ

1. Брой на гласоподавателите вписани в списъка за гласуване74
2. Брой на гласувалите гласоподаватели според положените подписи в списъка за гласуване74
3. Брой на гласувалите според намерените в кутията за гласуване пликове74
4. Брой бюлетини намерени в кутията без плик (те се отчитат като недействителни)0
5. Брой на сгрешените бюлетини намиращи се извън кутията за гласуване (по чл. 267, ал. 1 от ИК - унищожени с надпис „сгрешена”)0

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ПО ПОСТАВЕНИЯ ВЪПРОС

6. Брой на действителните гласове (бюлетини) с отговор „ДА”72
7. Брой на действителните гласове (бюлетини) с отговор „НЕ”:2
8. Брой на недействителните гласове 0
9. Декларации по чл. 33, ал. 2 от ИК, подадени от гласоподавателите и приложени към списъка за гласуване – Приложение № 23:74