ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на общински съвет на община Самоков

на 25 октомври 2015 г.

община Самоков
район № 23

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за общински съветници23
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК)34865
В. Брой на секциите в изборния район68
Г. Брой на СИК, предали протокол68

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК)32920
1.а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква „а“ от протоколите на СИК)31680
1.б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква „б“ от протоколите на СИК)15
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК)114
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК)21161

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

4. Приложения към избирателните списъци

4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа5
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа103

5. Бюлетини извън избирателната кутия

5.а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК)13697
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 76
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК)0
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК)0
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК)4
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК)61

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК)21028
7. Брой на недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК)2503
8. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК)18443

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
2ДРОМ2567
3ПП Политическо движение ЕВРОРОМА117224
4НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)2122
5Политическа партия Щит3244
6МК "БДЦ-ВМРО"239525
8Движение за права и свободи-ДПС71333
9"Самоковци за Самоков"230519
10ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗ1045
11Българска Социалдемокрация324
12БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ392034
13ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/1292
14ПП АТАКА1569
15ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ1752
16ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ3332
17РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК12559
18ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ829
19БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА (БЛ, БРП/к/, БРСП)357
20Зелените1345
21ПП ГЕРБ324245
22ПП НОВОТО ВРЕМЕ3840
23Българска демократична общност483
24НАРОДЕН СЪЮЗ42915
25ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ95220
Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя (сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“, последен ред от протоколите на СИК)2323

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ

Партия, коалицияОтбелязани предпочитания (преференции) в бюлетините за пореден номер на кандидат в листата на партия/коалиция/местна коалиция
брой предпочитания (преференции)
2ДРОМбез1234567891011121314
214336 00111      
151617181920212223242526272829
               
3ПП Политическо движение ЕВРОРОМАбез1234567891011121314
95391856672770222710
151617181920212223242526272829
300000000030000
4НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)без1234567891011121314
120172982314430010 0
151617181920212223242526272829
               
5Политическа партия Щитбез1234567891011121314
2527242220110005026
151617181920212223242526272829
2              
6МК "БДЦ-ВМРО"без1234567891011121314
3153121273125130282819331921910126
151617181920212223242526272829
09130235401     
8Движение за права и свободи-ДПСбез1234567891011121314
3339 11210251827865474810
151617181920212223242526272829
2400100100010000
9"Самоковци за Самоков"без1234567891011121314
7643272111134814724451783620242012
151617181920212223242526272829
743232816852616235019    
10ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗбез1234567891011121314
54274190          
151617181920212223242526272829
               
11Българска Социалдемокрациябез1234567891011121314
3110            
151617181920212223242526272829
               
12БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯбез1234567891011121314
168415713511714515281162366222543531279
151617181920212223242526272829
72707751817593826446549119
13ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/без1234567891011121314
6314493           
151617181920212223242526272829
               
14ПП АТАКАбез1234567891011121314
981691414112102214
151617181920212223242526272829
0              
15ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТбез1234567891011121314
741155126030122510 
151617181920212223242526272829
               
16ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯбез1234567891011121314
19483183465502112   
151617181920212223242526272829
               
17РЕФОРМАТОРСКИ БЛОКбез1234567891011121314
2802621965419762461145017632233
151617181920212223242526272829
416182804221     
18ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯбез1234567891011121314
41161014           
151617181920212223242526272829
               
19БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА (БЛ, БРП/к/, БРСП)без1234567891011121314
284111          
151617181920212223242526272829
               
20Зеленитебез1234567891011121314
831422105          
151617181920212223242526272829
               
21ПП ГЕРБбез1234567891011121314
1241103130100831894839710283923492528
151617181920212223242526272829
12236671924168141231881017118
22ПП НОВОТО ВРЕМЕбез1234567891011121314
251750          
151617181920212223242526272829
               
23Българска демократична общностбез1234567891011121314
28155            
151617181920212223242526272829
               
24НАРОДЕН СЪЮЗбез1234567891011121314
14035373846623520133     
151617181920212223242526272829
               
25ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИбез1234567891011121314
4901916510426122511525610
151617181920212223242526272829