ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

№ 233900045

за избиране на общински съвет на община Самоков

на 25 октомври 2015 г.

община Самоков
район № 23

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ

А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и независими кандидати за общински съветници23
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протокола по чл. 215, ал. 4 от ИК – Приложение № 77-МИ/ Приложение № 79-МИ от изборните книжа400

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1. Брой на избирателите според избирателния/те списък/ци при предаването му/им на СИК (сумата от числата по букви „а“ и „б“ от тази точка)496
1.а) Избирателен списък – част І496
1.б) Избирателен списък – част ІІ0
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница/и (под чертата) на избирателния/те списък/ци в изборния ден4
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата)374

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ

4. Приложения към избирателния/те списък/ци:

4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа0
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа4

5. Бюлетини извън избирателната кутия

5.а) брой на неизползваните бюлетини24
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана и станали неизползваеми)0
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (когато номерът на бюлетината не съответства на номер в кочана)0
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (при които е използвана възпроизвеждаща техника)0
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 от ИК (показан публично вот след гласуване)0
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК2

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ

6. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини374
7. Брой намерени в избирателната кутия недействителни гласове (бюлетини) 87
8. Брой намерени в избирателната кутия действителни гласове (бюлетини)287

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
2ДРОМ72
3ПП Политическо движение ЕВРОРОМА40
4НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)10
5Политическа партия Щит30
6МК "БДЦ-ВМРО"2410
8Движение за права и свободи-ДПС3013
9"Самоковци за Самоков"122
10ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗ00
11Българска Социалдемокрация00
12БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ4115
13ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/20
14ПП АТАКА41
15ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ20
16ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ00
17РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК30
18ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ10
19БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА (БЛ, БРП/к/, БРСП)10
20Зелените00
21ПП ГЕРБ4314
22ПП НОВОТО ВРЕМЕ00
23Българска демократична общност10
24НАРОДЕН СЪЮЗ3114
25ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ7716
Празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя0

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ

Партия, коалицияОтбелязани предпочитания (преференции) в бюлетините за пореден номер на кандидат в листата на партия/коалиция/местна коалиция
брой предпочитания (преференции)
2ДРОМбез1234567891011121314
501000010      
151617181920212223242526272829
               
3ПП Политическо движение ЕВРОРОМАбез1234567891011121314
300100000000000
151617181920212223242526272829
000000000000000
4НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)без1234567891011121314
100000000000000
151617181920212223242526272829
               
5Политическа партия Щитбез1234567891011121314
300000000000000
151617181920212223242526272829
0              
6МК "БДЦ-ВМРО"без1234567891011121314
12000101010000000
151617181920212223242526272829
0000000000     
8Движение за права и свободи-ДПСбез1234567891011121314
2000100009000000
151617181920212223242526272829
000000000000000
9"Самоковци за Самоков"без1234567891011121314
500100000400000
151617181920212223242526272829
00000000011    
10ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗбез1234567891011121314
00000          
151617181920212223242526272829
               
11Българска Социалдемокрациябез1234567891011121314
000            
151617181920212223242526272829
               
12БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯбез1234567891011121314
2730100110200500
151617181920212223242526272829
000000000000001
13ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/без1234567891011121314
2000           
151617181920212223242526272829
               
14ПП АТАКАбез1234567891011121314
200001000000100
151617181920212223242526272829
0              
15ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТбез1234567891011121314
20000000000000 
151617181920212223242526272829
               
16ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯбез1234567891011121314
000000000000   
151617181920212223242526272829
               
17РЕФОРМАТОРСКИ БЛОКбез1234567891011121314
120000000000000
151617181920212223242526272829
0000000000     
18ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯбез1234567891011121314
1000           
151617181920212223242526272829
               
19БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА (БЛ, БРП/к/, БРСП)без1234567891011121314
100000         
151617181920212223242526272829
               
20Зеленитебез1234567891011121314
00000          
151617181920212223242526272829
               
21ПП ГЕРБбез1234567891011121314
3521000010000000
151617181920212223242526272829
000000400000000
22ПП НОВОТО ВРЕМЕбез1234567891011121314
00000          
151617181920212223242526272829
               
23Българска демократична общностбез1234567891011121314
100            
151617181920212223242526272829
               
24НАРОДЕН СЪЮЗбез1234567891011121314
21603001000     
151617181920212223242526272829
               
25ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИбез1234567891011121314
6910300001030000
151617181920212223242526272829