ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

№ 233900025

за избиране на общински съвет на община Самоков

на 25 октомври 2015 г.

община Самоков
район № 23

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ

А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и независими кандидати за общински съветници23
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протокола по чл. 215, ал. 4 от ИК – Приложение № 77-МИ/ Приложение № 79-МИ от изборните книжа500

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1. Брой на избирателите според избирателния/те списък/ци при предаването му/им на СИК (сумата от числата по букви „а“ и „б“ от тази точка)498
1.а) Избирателен списък – част І498
1.б) Избирателен списък – част ІІ0
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница/и (под чертата) на избирателния/те списък/ци в изборния ден1
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата)285

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ

4. Приложения към избирателния/те списък/ци:

4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа1
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа1

5. Бюлетини извън избирателната кутия

5.а) брой на неизползваните бюлетини214
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана и станали неизползваеми)1
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (когато номерът на бюлетината не съответства на номер в кочана)0
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (при които е използвана възпроизвеждаща техника)0
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 от ИК (показан публично вот след гласуване)0
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК0

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ

6. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини285
7. Брой намерени в избирателната кутия недействителни гласове (бюлетини) 18
8. Брой намерени в избирателната кутия действителни гласове (бюлетини)267

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
2ДРОМ11
3ПП Политическо движение ЕВРОРОМА01
4НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)20
5Политическа партия Щит10
6МК "БДЦ-ВМРО"340
8Движение за права и свободи-ДПС11
9"Самоковци за Самоков"533
10ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗ00
11Българска Социалдемокрация10
12БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ622
13ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/20
14ПП АТАКА60
15ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ41
16ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ120
17РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК222
18ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ00
19БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА (БЛ, БРП/к/, БРСП)10
20Зелените10
21ПП ГЕРБ390
22ПП НОВОТО ВРЕМЕ00
23Българска демократична общност51
24НАРОДЕН СЪЮЗ100
25ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ100
Празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя6

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ

Партия, коалицияОтбелязани предпочитания (преференции) в бюлетините за пореден номер на кандидат в листата на партия/коалиция/местна коалиция
брой предпочитания (преференции)
2ДРОМбез1234567891011121314
001000000      
151617181920212223242526272829
               
3ПП Политическо движение ЕВРОРОМАбез1234567891011121314
000000000000000
151617181920212223242526272829
000000000000000
4НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)без1234567891011121314
200000000000000
151617181920212223242526272829
               
5Политическа партия Щитбез1234567891011121314
000000000000001
151617181920212223242526272829
0              
6МК "БДЦ-ВМРО"без1234567891011121314
0029006152000000
151617181920212223242526272829
0000000000     
8Движение за права и свободи-ДПСбез1234567891011121314
000100000000000
151617181920212223242526272829
000000000000000
9"Самоковци за Самоков"без1234567891011121314
25110030001601220
151617181920212223242526272829
00100001000    
10ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗбез1234567891011121314
00000          
151617181920212223242526272829
               
11Българска Социалдемокрациябез1234567891011121314
100            
151617181920212223242526272829
               
12БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯбез1234567891011121314
3022012040000540
151617181920212223242526272829
041200000010004
13ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/без1234567891011121314
1100           
151617181920212223242526272829
               
14ПП АТАКАбез1234567891011121314
400020000000000
151617181920212223242526272829
0              
15ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТбез1234567891011121314
20200000000000 
151617181920212223242526272829
               
16ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯбез1234567891011121314
543000000000   
151617181920212223242526272829
               
17РЕФОРМАТОРСКИ БЛОКбез1234567891011121314
1006101001102000
151617181920212223242526272829
0000000000     
18ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯбез1234567891011121314
0000           
151617181920212223242526272829
               
19БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА (БЛ, БРП/к/, БРСП)без1234567891011121314
100000         
151617181920212223242526272829
               
20Зеленитебез1234567891011121314
10000          
151617181920212223242526272829
               
21ПП ГЕРБбез1234567891011121314
1202105100311020
151617181920212223242526272829
021100401101000
22ПП НОВОТО ВРЕМЕбез1234567891011121314
00000          
151617181920212223242526272829
               
23Българска демократична общностбез1234567891011121314
311            
151617181920212223242526272829
               
24НАРОДЕН СЪЮЗбез1234567891011121314
1000216000     
151617181920212223242526272829
               
25ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИбез1234567891011121314
151300000000000
151617181920212223242526272829