ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

№ 233900006

за избиране на общински съвет на община Самоков

на 25 октомври 2015 г.

община Самоков
район № 23

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ

А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и независими кандидати за общински съветници23
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протокола по чл. 215, ал. 4 от ИК – Приложение № 77-МИ/ Приложение № 79-МИ от изборните книжа600

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1. Брой на избирателите според избирателния/те списък/ци при предаването му/им на СИК (сумата от числата по букви „а“ и „б“ от тази точка)605
1.а) Избирателен списък – част І605
1.б) Избирателен списък – част ІІ0
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница/и (под чертата) на избирателния/те списък/ци в изборния ден1
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата)352

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ

4. Приложения към избирателния/те списък/ци:

4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа0
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа1

5. Бюлетини извън избирателната кутия

5.а) брой на неизползваните бюлетини246
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана и станали неизползваеми)1
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (когато номерът на бюлетината не съответства на номер в кочана)0
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (при които е използвана възпроизвеждаща техника)0
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 от ИК (показан публично вот след гласуване)0
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК1

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ

6. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини352
7. Брой намерени в избирателната кутия недействителни гласове (бюлетини) 45
8. Брой намерени в избирателната кутия действителни гласове (бюлетини)307

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
2ДРОМ80
3ПП Политическо движение ЕВРОРОМА412
4НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)50
5Политическа партия Щит90
6МК "БДЦ-ВМРО"461
8Движение за права и свободи-ДПС270
9"Самоковци за Самоков"250
10ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗ00
11Българска Социалдемокрация10
12БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ570
13ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/31
14ПП АТАКА00
15ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ30
16ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ70
17РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК240
18ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ20
19БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА (БЛ, БРП/к/, БРСП)10
20Зелените10
21ПП ГЕРБ350
22ПП НОВОТО ВРЕМЕ10
23Българска демократична общност10
24НАРОДЕН СЪЮЗ11
25ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ90
Празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя40

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ

Партия, коалицияОтбелязани предпочитания (преференции) в бюлетините за пореден номер на кандидат в листата на партия/коалиция/местна коалиция
брой предпочитания (преференции)
2ДРОМбез1234567891011121314
701000000      
151617181920212223242526272829
               
3ПП Политическо движение ЕВРОРОМАбез1234567891011121314
3011450000000000
151617181920212223242526272829
000000000000000
4НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)без1234567891011121314
201020000000000
151617181920212223242526272829
               
5Политическа партия Щитбез1234567891011121314
610002000000000
151617181920212223242526272829
0              
6МК "БДЦ-ВМРО"без1234567891011121314
4312709160002000
151617181920212223242526272829
0010000100     
8Движение за права и свободи-ДПСбез1234567891011121314
610070500404000
151617181920212223242526272829
000000000000000
9"Самоковци за Самоков"без1234567891011121314
853010000120000
151617181920212223242526272829
03000010010    
10ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗбез1234567891011121314
00000          
151617181920212223242526272829
               
11Българска Социалдемокрациябез1234567891011121314
100            
151617181920212223242526272829
               
12БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯбез1234567891011121314
1910322142000910
151617181920212223242526272829
200001002000440
13ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/без1234567891011121314
0030           
151617181920212223242526272829
               
14ПП АТАКАбез1234567891011121314
000000000000000
151617181920212223242526272829
0              
15ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТбез1234567891011121314
30000000000000 
151617181920212223242526272829
               
16ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯбез1234567891011121314
600000000100   
151617181920212223242526272829
               
17РЕФОРМАТОРСКИ БЛОКбез1234567891011121314
764010120100000
151617181920212223242526272829
0010100000     
18ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯбез1234567891011121314
2000           
151617181920212223242526272829
               
19БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА (БЛ, БРП/к/, БРСП)без1234567891011121314
100000         
151617181920212223242526272829
               
20Зеленитебез1234567891011121314
00010          
151617181920212223242526272829
               
21ПП ГЕРБбез1234567891011121314
1521003121003000
151617181920212223242526272829
101011200010000
22ПП НОВОТО ВРЕМЕбез1234567891011121314
10000          
151617181920212223242526272829
               
23Българска демократична общностбез1234567891011121314
100            
151617181920212223242526272829
               
24НАРОДЕН СЪЮЗбез1234567891011121314
0000001000     
151617181920212223242526272829
               
25ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИбез1234567891011121314
402300000000000
151617181920212223242526272829