ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

№ 233900002

за избиране на общински съвет на община Самоков

на 25 октомври 2015 г.

община Самоков
район № 23

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ

А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и независими кандидати за общински съветници23
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протокола по чл. 215, ал. 4 от ИК – Приложение № 77-МИ/ Приложение № 79-МИ от изборните книжа500

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1. Брой на избирателите според избирателния/те списък/ци при предаването му/им на СИК (сумата от числата по букви „а“ и „б“ от тази точка)393
1.а) Избирателен списък – част І392
1.б) Избирателен списък – част ІІ1
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница/и (под чертата) на избирателния/те списък/ци в изборния ден1
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата)230

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ

4. Приложения към избирателния/те списък/ци:

4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа0
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа1

5. Бюлетини извън избирателната кутия

5.а) брой на неизползваните бюлетини254
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана и станали неизползваеми)1
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (когато номерът на бюлетината не съответства на номер в кочана)0
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (при които е използвана възпроизвеждаща техника)0
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 от ИК (показан публично вот след гласуване)0
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК15

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ

6. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини230
7. Брой намерени в избирателната кутия недействителни гласове (бюлетини) 15
8. Брой намерени в избирателната кутия действителни гласове (бюлетини)215

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
2ДРОМ00
3ПП Политическо движение ЕВРОРОМА20
4НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)20
5Политическа партия Щит00
6МК "БДЦ-ВМРО"310
8Движение за права и свободи-ДПС20
9"Самоковци за Самоков"290
10ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗ100
11Българска Социалдемокрация10
12БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ640
13ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/10
14ПП АТАКА10
15ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ50
16ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ20
17РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК110
18ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ10
19БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА (БЛ, БРП/к/, БРСП)00
20Зелените30
21ПП ГЕРБ420
22ПП НОВОТО ВРЕМЕ00
23Българска демократична общност20
24НАРОДЕН СЪЮЗ40
25ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ20
Празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя15

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ

Партия, коалицияОтбелязани предпочитания (преференции) в бюлетините за пореден номер на кандидат в листата на партия/коалиция/местна коалиция
брой предпочитания (преференции)
2ДРОМбез1234567891011121314
000000000      
151617181920212223242526272829
               
3ПП Политическо движение ЕВРОРОМАбез1234567891011121314
100010000000000
151617181920212223242526272829
000000000000000
4НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)без1234567891011121314
010100000000000
151617181920212223242526272829
               
5Политическа партия Щитбез1234567891011121314
000000000000000
151617181920212223242526272829
0              
6МК "БДЦ-ВМРО"без1234567891011121314
246410490000100
151617181920212223242526272829
0000000000     
8Движение за права и свободи-ДПСбез1234567891011121314
000200000000000
151617181920212223242526272829
000000000000000
9"Самоковци за Самоков"без1234567891011121314
914001010020100
151617181920212223242526272829
04000011022    
10ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗбез1234567891011121314
53110          
151617181920212223242526272829
               
11Българска Социалдемокрациябез1234567891011121314
100            
151617181920212223242526272829
               
12БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯбез1234567891011121314
3054120101113410
151617181920212223242526272829
121000102000003
13ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/без1234567891011121314
1000           
151617181920212223242526272829
               
14ПП АТАКАбез1234567891011121314
100000000000000
151617181920212223242526272829
0              
15ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТбез1234567891011121314
01400000000000 
151617181920212223242526272829
               
16ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯбез1234567891011121314
101000000000   
151617181920212223242526272829
               
17РЕФОРМАТОРСКИ БЛОКбез1234567891011121314
512010000001000
151617181920212223242526272829
0010000000     
18ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯбез1234567891011121314
0001           
151617181920212223242526272829
               
19БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА (БЛ, БРП/к/, БРСП)без1234567891011121314
000000         
151617181920212223242526272829
               
20Зеленитебез1234567891011121314
11010          
151617181920212223242526272829
               
21ПП ГЕРБбез1234567891011121314
2023120041000020
151617181920212223242526272829
001000006000000
22ПП НОВОТО ВРЕМЕбез1234567891011121314
00000          
151617181920212223242526272829
               
23Българска демократична общностбез1234567891011121314
200            
151617181920212223242526272829
               
24НАРОДЕН СЪЮЗбез1234567891011121314
2000110000     
151617181920212223242526272829
               
25ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИбез1234567891011121314
100100000000000
151617181920212223242526272829