ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на общински съвет на община Силистра

на 25 октомври 2015 г.

община Силистра
район № 19

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за общински съветници14
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК)53858
В. Брой на секциите в изборния район95
Г. Брой на СИК, предали протокол95

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК)48048
1.а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква „а“ от протоколите на СИК)46218
1.б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква „б“ от протоколите на СИК)156
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК)394
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК)23707

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

4. Приложения към избирателните списъци

4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа8
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа361

5. Бюлетини извън избирателната кутия

5.а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК)29956
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 139
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК)0
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК)5
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК)2
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК)49

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК)23707
7. Брой на недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК)3255
8. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК)20452

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
1ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ651
3НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)8084
4ПП АТАКА4683
5ПП ГЕРБ684737
6ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/11915
7местна коалиция "Спасение за Силистра"4263
8ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”601
10местна коалиция "ГРАЖДАНСКО ЕДИНСТВО"375320
11СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/94327
13БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ4468
14Движение 21122711
15БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ273620
16Движение за права и свободи-ДПС133336
17ПП Възраждане1491
Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя (сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“, последен ред от протоколите на СИК)3078

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ

Партия, коалицияОтбелязани предпочитания (преференции) в бюлетините за пореден номер на кандидат в листата на партия/коалиция/местна коалиция
брой предпочитания (преференции)
1ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТбез1234567891011121314
4310390          
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
3НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)без1234567891011121314
45468161272611272213634724 
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
4ПП АТАКАбез1234567891011121314
26574182361128322     
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
5ПП ГЕРБбез1234567891011121314
3329498144228278681618390102107145876375
151617181920212223242526272829
58139103453844511729439131031935
30313233           
21215830           
6ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/без1234567891011121314
381119376639631102825141216582327
151617181920212223242526272829
1219316317701410312593
30313233           
2776           
7местна коалиция "Спасение за Силистра"без1234567891011121314
14421211255762433766135
151617181920212223242526272829
842151         
30313233           
               
8ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”без1234567891011121314
56400           
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
10местна коалиция "ГРАЖДАНСКО ЕДИНСТВО"без1234567891011121314
12521675313464103526319516637565587069
151617181920212223242526272829
84319765333512123281550264115
30313233           
105484190           
11СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/без1234567891011121314
23517228520925111132222030
151617181920212223242526272829
10000115212130203
30313233           
3613            
13БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦбез1234567891011121314
3099532019          
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
14Движение 21без1234567891011121314
2017378452737233232912502835141
151617181920212223242526272829
281521221319185161331131  
30313233           
               
15БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯбез1234567891011121314
11991538282977747716750553628731
151617181920212223242526272829
22239621527750168233126531
30313233           
1435205           
16Движение за права и свободи-ДПСбез1234567891011121314
99545101288837562337146101
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
17ПП Възражданебез1234567891011121314
6236188266191     
151617181920212223242526272829
               
30313233