ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на общински съвет на община Русе

на 25 октомври 2015 г.

община Русе
район № 18

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за общински съветници25
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК)116250
В. Брой на секциите в изборния район213
Г. Брой на СИК, предали протокол213

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК)145121
1.а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква „а“ от протоколите на СИК)141712
1.б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква „б“ от протоколите на СИК)157
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК)895
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК)57417

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

4. Приложения към избирателните списъци

4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа1
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа866

5. Бюлетини извън избирателната кутия

5.а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК)58378
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 274
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК)0
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК)3
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК)3
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК)175

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК)57417
7. Брой на недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК)6809
8. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК)50608

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
1ПП ГЕРБ18729188
2ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ1884
3НАРОДЕН СЪЮЗ6587
4Движение 2182411
5БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ59312
6ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ2183
7КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ1604
8Обединение на българските националисти „Целокупна България”830
9ПП ГЛАС НАРОДЕН10947
10ПП АТАКА170814
11ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/241418
12Българска Социалдемокрация13519
13МК Бъдеще за Русе (Партия Зелена партия и Коалиция Българска радикална левица)4903
14ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ39412
15Зелените32815
16БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ199613
17РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК500443
18„ПАТРИОТИТЕ - ВМРО“561152
19НОВА АЛТЕРНАТИВА ЗА РУСЕ4394
20Движение за права и свободи-ДПС14769
21НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ2741
22НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)9618
23Партия ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ702
24БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ537027
25Бисер Георгиев Миланов - независим1753
Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя (сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“, последен ред от протоколите на СИК)6340

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ

Партия, коалицияОтбелязани предпочитания (преференции) в бюлетините за пореден номер на кандидат в листата на партия/коалиция/местна коалиция
брой предпочитания (преференции)
1ПП ГЕРБбез1234567891011121314
126632553328280154971091021606776781168771
151617181920212223242526272829
42558773121863550622229271424218
303132333435363738394041424344
6044338117153819522119233698166
45464748495051        
3415727124337        
2ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕбез1234567891011121314
1531124            
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041424344
               
45464748495051        
               
3НАРОДЕН СЪЮЗбез1234567891011121314
1794614497143339561001110856
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041424344
               
45464748495051        
               
4Движение 21без1234567891011121314
3718410062154111424148    
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041424344
               
45464748495051        
               
5БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯбез1234567891011121314
527232716           
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041424344
               
45464748495051        
               
6ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТбез1234567891011121314
150662            
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041424344
               
45464748495051        
               
7КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯбез1234567891011121314
141145            
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041424344
               
45464748495051        
               
8Обединение на българските националисти „Целокупна България”без1234567891011121314
481213215110      
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041424344
               
45464748495051        
               
9ПП ГЛАС НАРОДЕНбез1234567891011121314
3882496329692721241386132115168
151617181920212223242526272829
844             
303132333435363738394041424344
               
45464748495051        
               
10ПП АТАКАбез1234567891011121314
12761262513138591613717     
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041424344
               
45464748495051        
               
11ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/без1234567891011121314
56282287401863656105958125153651411
151617181920212223242526272829
65122419141437941664872024
303132333435363738394041424344
201018133818256887
45464748495051        
8136943146        
12Българска Социалдемокрациябез1234567891011121314
1542997535462481237033131650413
151617181920212223242526272829
3331            
303132333435363738394041424344
               
45464748495051        
               
13МК Бъдеще за Русе (Партия Зелена партия и Коалиция Българска радикална левица)без1234567891011121314
2338239554104101514391
151617181920212223242526272829
21213200       
303132333435363738394041424344
               
45464748495051        
               
14ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИбез1234567891011121314
11373 3619715531725280914
151617181920212223242526272829
21             
303132333435363738394041424344
               
45464748495051        
               
15Зеленитебез1234567891011121314
17724242737111810       
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041424344
               
45464748495051        
               
16БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦбез1234567891011121314
291475221323817518675321111610162218
151617181920212223242526272829
4977103931         
303132333435363738394041424344
               
45464748495051        
               
17РЕФОРМАТОРСКИ БЛОКбез1234567891011121314
1458437399108621241977418849581510116836
151617181920212223242526272829
93212172499024251446365629208234
303132333435363738394041424344
4413912192253277515832
45464748495051        
34511762523        
18„ПАТРИОТИТЕ - ВМРО“без1234567891011121314
27032691672521981441944154108271336018722
151617181920212223242526272829
37155035210352820685101937151517
303132333435363738394041424344
312421           
45464748495051        
               
19НОВА АЛТЕРНАТИВА ЗА РУСЕбез1234567891011121314
2032310071128796      
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041424344
               
45464748495051        
               
20Движение за права и свободи-ДПСбез1234567891011121314
11836492335020731293    
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041424344
               
45464748495051        
               
21НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯбез1234567891011121314
821734241915318151053100
151617181920212223242526272829
10              
303132333435363738394041424344
               
45464748495051        
               
22НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)без1234567891011121314
596324021485442137713015
151617181920212223242526272829
812613022723      
303132333435363738394041424344
               
45464748495051        
               
23Партия ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМбез1234567891011121314
3579586         
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041424344
               
45464748495051        
               
24БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯбез1234567891011121314
27532213101416647102121737925542677110
151617181920212223242526272829
408715811739165632142702215222417
303132333435363738394041424344
24545373086651653028 
45464748495051        
               
25Бисер Георгиев Миланов - независимбез1234567891011121314
00             
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041424344
               
45464748495051