ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на общински съвет на община Панагюрище

на 25 октомври 2015 г.

община Панагюрище
район № 13

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за общински съветници16
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК)24760
В. Брой на секциите в изборния район29
Г. Брой на СИК, предали протокол29

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК)22483
1.а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква „а“ от протоколите на СИК)22481
1.б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква „б“ от протоколите на СИК)2
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК)10
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК)11802

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

4. Приложения към избирателните списъци

4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа0
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа7

5. Бюлетини извън избирателната кутия

5.а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК)12910
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 34
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК)0
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК)0
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК)0
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК)14

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК)11802
7. Брой на недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК)1799
8. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК)10003

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
2ПП ГЕРБ378938
3ПП АТАКА2431
4ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ1512
5БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ590
6НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)2476
8МК Патриоти за Панагюрище2545
9Българска Социалдемокрация400
10ПП Политическо движение ЕВРОРОМА10099
11ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/1584
12Движение за права и свободи-ДПС122
13БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ243717
14ПП България без цензура1260
15РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК10877
16НАРОДЕН СЪЮЗ1490
17НОВА АЛТЕРНАТИВА742
19Иван Атанасов Атанасов1683
Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя (сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“, последен ред от протоколите на СИК)1703

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ

Партия, коалицияОтбелязани предпочитания (преференции) в бюлетините за пореден номер на кандидат в листата на партия/коалиция/местна коалиция
брой предпочитания (преференции)
2ПП ГЕРБбез1234567891011121314
203834144318373485187317162671112166
15161718192021        
271420131057        
3ПП АТАКАбез1234567891011121314
141532326           
15161718192021        
               
4ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИбез1234567891011121314
7715452412212      
15161718192021        
               
5БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦбез1234567891011121314
2330600          
15161718192021        
               
6НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)без1234567891011121314
1142443732432        
15161718192021        
               
8МК Патриоти за Панагюрищебез1234567891011121314
1391246291810         
15161718192021        
               
9Българска Социалдемокрациябез1234567891011121314
373             
15161718192021        
               
10ПП Политическо движение ЕВРОРОМАбез1234567891011121314
935333333011       
15161718192021        
               
11ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/без1234567891011121314
5924251065111161     
15161718192021        
               
12Движение за права и свободи-ДПСбез1234567891011121314
1110            
15161718192021        
               
13БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯбез1234567891011121314
96162124587481107153576657429223858
15161718192021        
1935912438          
14ПП България без цензурабез1234567891011121314
3022171583294422010
15161718192021        
052000         
15РЕФОРМАТОРСКИ БЛОКбез1234567891011121314
218635623310503236514341611149
15161718192021        
150183541546        
16НАРОДЕН СЪЮЗбез1234567891011121314
72141314125233110111
15161718192021        
06000          
17НОВА АЛТЕРНАТИВАбез1234567891011121314
50186            
15161718192021        
               
19Иван Атанасов Атанасовбез1234567891011121314
00             
15161718192021