ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на общински съвет на община Пазарджик

на 25 октомври 2015 г.

община Пазарджик
район № 13

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за общински съветници22
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК)105466
В. Брой на секциите в изборния район149
Г. Брой на СИК, предали протокол149

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК)101848
1.а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква „а“ от протоколите на СИК)97300
1.б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква „б“ от протоколите на СИК)1619
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК)307
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК)47098

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

4. Приложения към избирателните списъци

4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа10
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа279

5. Бюлетини извън избирателната кутия

5.а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК)57983
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 252
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК)0
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК)1
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК)7
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК)125

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК)47098
7. Брой на недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК)7355
8. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК)39743

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
1ПП България без цензура632
2Политическа партия „Солидарност”166026
3Движение за права и свободи-ДПС605114
4Българска Социалдемокрация17710
5ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/131523
6ПП ГЕРБ734466
7Политическа партия Движение Напред България1644
8Коалиция "Тодор Попов ЗА Пазарджик"12690161
10БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ476250
11ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ1673
13Благо Солов в съюз за Пазарджик393472
14Българска демократична общност2893
15НОВА АЛТЕРНАТИВА1546
16РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК165835
17Движение 214497
18ПП Политическо движение ЕВРОРОМА97020
19БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ4295
21ПП АТАКА134626
23ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ1543
24ГРАЖДАНИ ЗА ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ119710
25Политическа партия Щит10814
26ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗ1086
Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя (сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“, последен ред от протоколите на СИК)6689

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ

Партия, коалицияОтбелязани предпочитания (преференции) в бюлетините за пореден номер на кандидат в листата на партия/коалиция/местна коалиция
брой предпочитания (преференции)
1ПП България без цензурабез1234567891011121314
461520           
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
2Политическа партия „Солидарност”без1234567891011121314
1470281271241111100010
151617181920212223242526272829
011000160010010
303132333435363738394041   
000000000002   
3Движение за права и свободи-ДПСбез1234567891011121314
430101013060553000030
151617181920212223242526272829
0000120        
303132333435363738394041   
               
4Българска Социалдемокрациябез1234567891011121314
14317161           
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
5ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/без1234567891011121314
474671176976134423944116352871111
151617181920212223242526272829
100537164        
303132333435363738394041   
               
6ПП ГЕРБбез1234567891011121314
2934242174724211205641423821407275122214201
151617181920212223242526272829
76762280125491015120345244391232
303132333435363738394041   
1104716341584291439463651   
7Политическа партия Движение Напред Българиябез1234567891011121314
15830003         
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
8Коалиция "Тодор Попов ЗА Пазарджик"без1234567891011121314
4872275278185168262209333100794198141116195215
151617181920212223242526272829
48614051542959316230750426005122022329
303132333435363738394041   
131525317747321871249942357101   
10БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯбез1234567891011121314
1822155611287712224233140824381461006177
151617181920212223242526272829
20419292374259171010313124411488
303132333435363738394041   
111359517202533132312   
11ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯбез1234567891011121314
15192041         
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
13Благо Солов в съюз за Пазарджикбез1234567891011121314
17162041643405561661241028298623343439
151617181920212223242526272829
121519719362514        
303132333435363738394041   
               
14Българска демократична общностбез1234567891011121314
12038161212126172127427
151617181920212223242526272829
010552810      
303132333435363738394041   
               
15НОВА АЛТЕРНАТИВАбез1234567891011121314
1098321560256025 
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
16РЕФОРМАТОРСКИ БЛОКбез1234567891011121314
67812681891317437935260341561141
151617181920212223242526272829
13              
303132333435363738394041   
               
17Движение 21без1234567891011121314
3018173712326       
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
18ПП Политическо движение ЕВРОРОМАбез1234567891011121314
88972540          
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
19БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯбез1234567891011121314
2168322933162129       
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
21ПП АТАКАбез1234567891011121314
102011186371119111216022151
151617181920212223242526272829
516            
303132333435363738394041   
               
23ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТбез1234567891011121314
11410141024         
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041   
               
24ГРАЖДАНИ ЗА ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯбез1234567891011121314
26026745108764821632811584127
151617181920212223242526272829
90              
303132333435363738394041   
               
25Политическа партия Щитбез1234567891011121314
7820101004010000
151617181920212223242526272829
0002000020170   
303132333435363738394041   
               
26ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗбез1234567891011121314
73131921          
151617181920212223242526272829
               
303132333435363738394041