ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на общински съвет на община Велинград

на 25 октомври 2015 г.

община Велинград
район № 13

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за общински съветници17
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК)32942
В. Брой на секциите в изборния район49
Г. Брой на СИК, предали протокол49

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК)31393
1.а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква „а“ от протоколите на СИК)30391
1.б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква „б“ от протоколите на СИК)159
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК)99
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК)18942

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

4. Приложения към избирателните списъци

4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа1
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа74

5. Бюлетини извън избирателната кутия

5.а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК)13890
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 71
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК)5
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК)0
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК)3
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК)31

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК)18942
7. Брой на недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК)2729
8. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК)16213

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
1ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗ760
2НАРОДЕН СЪЮЗ107015
3ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ4270
5ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ52020
6МК „Бъдеще за община Велинград" 175916
7МК ПАТРИОТИ113266
8Движение за права и свободи-ДПС205410
10МК „ЗАЕДНО за ВЕЛИНГРАД" 9500
11ПП ГЕРБ4483168
13ПП Политическо движение ЕВРОРОМА500
14ПП АТАКА2120
15РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК5523
16БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ15084
17ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/2050
18СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/8880
19НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)1550
20НОВА АЛТЕРНАТИВА1720
Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя (сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“, последен ред от протоколите на СИК)2427

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ

Партия, коалицияОтбелязани предпочитания (преференции) в бюлетините за пореден номер на кандидат в листата на партия/коалиция/местна коалиция
брой предпочитания (преференции)
1ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗбез1234567891011121314
412537           
151617181920212223242526272829
               
2НАРОДЕН СЪЮЗбез1234567891011121314
3542930216011645614551371630
151617181920212223242526272829
501214           
3ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИбез1234567891011121314
20518469796412522435  
151617181920212223242526272829
               
5ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯбез1234567891011121314
2081431216245310      
151617181920212223242526272829
               
6МК „Бъдеще за община Велинград" без1234567891011121314
386201112103967812835442710482153928
151617181920212223242526272829
218195 139153638      
7МК ПАТРИОТИбез1234567891011121314
60610285965159145839249244
151617181920212223242526272829
6              
8Движение за права и свободи-ДПСбез1234567891011121314
1606194791712363012061810186
151617181920212223242526272829
2898120020012334001
10МК „ЗАЕДНО за ВЕЛИНГРАД" без1234567891011121314
3792354163923151791569137102
151617181920212223242526272829
386484631      
11ПП ГЕРБбез1234567891011121314
1069917373107782092129565022551351105
151617181920212223242526272829
1442174734731128054147559518233748
13ПП Политическо движение ЕВРОРОМАбез1234567891011121314
453110          
151617181920212223242526272829
               
14ПП АТАКАбез1234567891011121314
1153462714664       
151617181920212223242526272829
               
15РЕФОРМАТОРСКИ БЛОКбез1234567891011121314
14792574032436211646871  
151617181920212223242526272829
               
16БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯбез1234567891011121314
455100683166813949261081226137533
151617181920212223242526272829
17470591037120000   
17ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/без1234567891011121314
137142045005023213  
151617181920212223242526272829
               
18СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/без1234567891011121314
37268172561112344017149110110
151617181920212223242526272829
30454           
19НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)без1234567891011121314
743556486653021  
151617181920212223242526272829
               
20НОВА АЛТЕРНАТИВАбез1234567891011121314
79788529655421382
151617181920212223242526272829
0000