ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на общински съвет на община Брацигово

на 25 октомври 2015 г.

община Брацигово
район № 13

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за общински съветници15
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК)8900
В. Брой на секциите в изборния район17
Г. Брой на СИК, предали протокол17

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК)8264
1.а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква „а“ от протоколите на СИК)7774
1.б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква „б“ от протоколите на СИК)0
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК)4
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК)5251

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

4. Приложения към избирателните списъци

4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа0
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа3

5. Бюлетини извън избирателната кутия

5.а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК)3609
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 33
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК)0
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК)0
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК)1
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК)6

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК)5251
7. Брой на недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК)896
8. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК)4355

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
2БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ5112
4Политическа партия Движение Напред България320
5 Съюз на патриотичните сили“Защита“ и ВМРО2000
6ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/480
7ПП АТАКА880
8Патриотичен съюз за Община Брацигово - НФСБ, Реформаторски блок,ББЦ1090
9ПП ГЕРБ15274
10Движение за права и свободи-ДПС500
11ПАТРИОТИЧЕН БЛОК И ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ2730
12ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ1682
13БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРАЦИГОВО4930
14Инициативен комитет за Димитър Василев Мадаров1980
15Политическа партия „Солидарност”963
16БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ4550
18ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”1070
Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя (сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“, последен ред от протоколите на СИК)885

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ

Партия, коалицияОтбелязани предпочитания (преференции) в бюлетините за пореден номер на кандидат в листата на партия/коалиция/местна коалиция
брой предпочитания (преференции)
2БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯбез12345678910111213 
23534904324141726217     
4Политическа партия Движение Напред Българиябез12345678910111213 
270005          
5 Съюз на патриотичните сили“Защита“ и ВМРОбез12345678910111213 
4029132627101623106     
6ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/без12345678910111213 
4332            
7ПП АТАКАбез12345678910111213 
744010           
8Патриотичен съюз за Община Брацигово - НФСБ, Реформаторски блок,ББЦбез12345678910111213 
63109512217       
9ПП ГЕРБбез12345678910111213 
677156294721599141141611139631 
10Движение за права и свободи-ДПСбез12345678910111213 
331133           
11ПАТРИОТИЧЕН БЛОК И ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИбез12345678910111213 
665917204349138261178 
12ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИбез12345678910111213 
63633155171910       
13БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРАЦИГОВОбез12345678910111213 
1643337193072223334481450 
14Инициативен комитет за Димитър Василев Мадаровбез12345678910111213 
00             
15Политическа партия „Солидарност”без12345678910111213 
921210          
16БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦбез12345678910111213 
1321635486713         
18ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”без12345678910111213 
38721218147