ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

№ 130600013

за избиране на общински съвет на община Брацигово

на 25 октомври 2015 г.

община Брацигово
район № 13

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ

А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и независими кандидати за общински съветници15
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протокола по чл. 215, ал. 4 от ИК – Приложение № 77-МИ/ Приложение № 79-МИ от изборните книжа600

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1. Брой на избирателите според избирателния/те списък/ци при предаването му/им на СИК (сумата от числата по букви „а“ и „б“ от тази точка)527
1.а) Избирателен списък – част І527
1.б) Избирателен списък – част ІІ0
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница/и (под чертата) на избирателния/те списък/ци в изборния ден0
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата)273

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ

4. Приложения към избирателния/те списък/ци:

4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа0
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа0

5. Бюлетини извън избирателната кутия

5.а) брой на неизползваните бюлетини324
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана и станали неизползваеми)2
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (когато номерът на бюлетината не съответства на номер в кочана)0
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (при които е използвана възпроизвеждаща техника)0
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 от ИК (показан публично вот след гласуване)0
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК1

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ

6. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини273
7. Брой намерени в избирателната кутия недействителни гласове (бюлетини) 72
8. Брой намерени в избирателната кутия действителни гласове (бюлетини)201

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
2БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ60
4Политическа партия Движение Напред България10
5 Съюз на патриотичните сили“Защита“ и ВМРО10
6ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/10
7ПП АТАКА30
8Патриотичен съюз за Община Брацигово - НФСБ, Реформаторски блок,ББЦ20
9ПП ГЕРБ750
10Движение за права и свободи-ДПС100
11ПАТРИОТИЧЕН БЛОК И ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ20
12ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ80
13БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРАЦИГОВО40
14Инициативен комитет за Димитър Василев Мадаров60
15Политическа партия „Солидарност”470
16БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ350
18ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”00
Празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя72

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ

Партия, коалицияОтбелязани предпочитания (преференции) в бюлетините за пореден номер на кандидат в листата на партия/коалиция/местна коалиция
брой предпочитания (преференции)
2БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯбез12345678910111213 
4110000000     
4Политическа партия Движение Напред Българиябез12345678910111213 
10000          
5 Съюз на патриотичните сили“Защита“ и ВМРОбез12345678910111213 
0001000000     
6ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/без12345678910111213 
100            
7ПП АТАКАбез12345678910111213 
3000           
8Патриотичен съюз за Община Брацигово - НФСБ, Реформаторски блок,ББЦбез12345678910111213 
20000000       
9ПП ГЕРБбез12345678910111213 
49111100030100000 
10Движение за права и свободи-ДПСбез12345678910111213 
8011           
11ПАТРИОТИЧЕН БЛОК И ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИбез12345678910111213 
00000000000020 
12ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИбез12345678910111213 
62000000       
13БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРАЦИГОВОбез12345678910111213 
20010001000000 
15Политическа партия „Солидарност”без12345678910111213 
460100          
16БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦбез12345678910111213 
2456000         
18ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”без12345678910111213 
0000000