ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

№ 130600009

за избиране на общински съвет на община Брацигово

на 25 октомври 2015 г.

община Брацигово
район № 13

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ

А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и независими кандидати за общински съветници15
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протокола по чл. 215, ал. 4 от ИК – Приложение № 77-МИ/ Приложение № 79-МИ от изборните книжа600

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1. Брой на избирателите според избирателния/те списък/ци при предаването му/им на СИК (сумата от числата по букви „а“ и „б“ от тази точка)561
1.а) Избирателен списък – част І561
1.б) Избирателен списък – част ІІ0
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница/и (под чертата) на избирателния/те списък/ци в изборния ден1
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата)354

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ

4. Приложения към избирателния/те списък/ци:

4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа0
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа0

5. Бюлетини извън избирателната кутия

5.а) брой на неизползваните бюлетини244
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана и станали неизползваеми)2
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (когато номерът на бюлетината не съответства на номер в кочана)0
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (при които е използвана възпроизвеждаща техника)0
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 от ИК (показан публично вот след гласуване)0
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК0

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ

6. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини354
7. Брой намерени в избирателната кутия недействителни гласове (бюлетини) 50
8. Брой намерени в избирателната кутия действителни гласове (бюлетини)304

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
2БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ600
4Политическа партия Движение Напред България30
5 Съюз на патриотичните сили“Защита“ и ВМРО10
6ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/60
7ПП АТАКА50
8Патриотичен съюз за Община Брацигово - НФСБ, Реформаторски блок,ББЦ40
9ПП ГЕРБ980
10Движение за права и свободи-ДПС00
11ПАТРИОТИЧЕН БЛОК И ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ210
12ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ50
13БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРАЦИГОВО170
14Инициативен комитет за Димитър Василев Мадаров10
15Политическа партия „Солидарност”00
16БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ820
18ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”10
Празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя50

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ

Партия, коалицияОтбелязани предпочитания (преференции) в бюлетините за пореден номер на кандидат в листата на партия/коалиция/местна коалиция
брой предпочитания (преференции)
2БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯбез12345678910111213 
2216017010130     
4Политическа партия Движение Напред Българиябез12345678910111213 
30000          
5 Съюз на патриотичните сили“Защита“ и ВМРОбез12345678910111213 
0000010000     
6ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/без12345678910111213 
510            
7ПП АТАКАбез12345678910111213 
4100           
8Патриотичен съюз за Община Брацигово - НФСБ, Реформаторски блок,ББЦбез12345678910111213 
00000004       
9ПП ГЕРБбез12345678910111213 
2213216200150010 
10Движение за права и свободи-ДПСбез12345678910111213 
0000           
11ПАТРИОТИЧЕН БЛОК И ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИбез12345678910111213 
531110000000100 
12ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИбез12345678910111213 
30200000       
13БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРАЦИГОВОбез12345678910111213 
41100091000001 
15Политическа партия „Солидарност”без12345678910111213 
00000          
16БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦбез12345678910111213 
16606000         
18ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”без12345678910111213 
0010000