ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

№ 130600001

за избиране на общински съвет на община Брацигово

на 25 октомври 2015 г.

община Брацигово
район № 13

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ

А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и независими кандидати за общински съветници15
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протокола по чл. 215, ал. 4 от ИК – Приложение № 77-МИ/ Приложение № 79-МИ от изборните книжа900

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1. Брой на избирателите според избирателния/те списък/ци при предаването му/им на СИК (сумата от числата по букви „а“ и „б“ от тази точка)911
1.а) Избирателен списък – част І911
1.б) Избирателен списък – част ІІ0
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница/и (под чертата) на избирателния/те списък/ци в изборния ден0
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата)536

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ

4. Приложения към избирателния/те списък/ци:

4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа0
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа0

5. Бюлетини извън избирателната кутия

5.а) брой на неизползваните бюлетини363
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана и станали неизползваеми)1
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (когато номерът на бюлетината не съответства на номер в кочана)0
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (при които е използвана възпроизвеждаща техника)0
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 от ИК (показан публично вот след гласуване)0
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК0

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ

6. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини536
7. Брой намерени в избирателната кутия недействителни гласове (бюлетини) 56
8. Брой намерени в избирателната кутия действителни гласове (бюлетини)480

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
2БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ630
4Политическа партия Движение Напред България20
5 Съюз на патриотичните сили“Защита“ и ВМРО480
6ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/40
7ПП АТАКА40
8Патриотичен съюз за Община Брацигово - НФСБ, Реформаторски блок,ББЦ120
9ПП ГЕРБ1220
10Движение за права и свободи-ДПС00
11ПАТРИОТИЧЕН БЛОК И ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ70
12ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ290
13БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРАЦИГОВО1040
14Инициативен комитет за Димитър Василев Мадаров330
15Политическа партия „Солидарност”10
16БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ240
18ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”270
Празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя56

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ

Партия, коалицияОтбелязани предпочитания (преференции) в бюлетините за пореден номер на кандидат в листата на партия/коалиция/местна коалиция
брой предпочитания (преференции)
2БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯбез12345678910111213 
340115114214     
4Политическа партия Движение Напред Българиябез12345678910111213 
20000          
5 Съюз на патриотичните сили“Защита“ и ВМРОбез12345678910111213 
140615420430     
6ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/без12345678910111213 
400            
7ПП АТАКАбез12345678910111213 
4000           
8Патриотичен съюз за Община Брацигово - НФСБ, Реформаторски блок,ББЦбез12345678910111213 
90110010       
9ПП ГЕРБбез12345678910111213 
400140852847022111 
10Движение за права и свободи-ДПСбез12345678910111213 
0000           
11ПАТРИОТИЧЕН БЛОК И ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИбез12345678910111213 
30200000010100 
12ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИбез12345678910111213 
801030035       
13БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРАЦИГОВОбез12345678910111213 
37095715114030058 
15Политическа партия „Солидарност”без12345678910111213 
10000          
16БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦбез12345678910111213 
7001700         
18ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”без12345678910111213 
50218101