ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на общински съвет на община Дупница

на 25 октомври 2015 г.

община Дупница
район № 10

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за общински съветници24
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК)47100
В. Брой на секциите в изборния район71
Г. Брой на СИК, предали протокол71

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК)42722
1.а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква „а“ от протоколите на СИК)38969
1.б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква „б“ от протоколите на СИК)476
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК)189
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК)20270

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

4. Приложения към избирателните списъци

4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа24
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа176

5. Бюлетини извън избирателната кутия

5.а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК)26598
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 105
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК)1
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК)1
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК)0
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК)125

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК)20270
7. Брой на недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК)2677
8. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК)17593

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
1БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ12976
2независим кандидат ВАЛЕНТИН БЛАГОЕВ ИВАНОВ1982
3СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/1323
4НОВА АЛТЕРНАТИВА1330
5Движение 217489
6независим кандидат ИВАН МЕТОДИЕВ ТАНЕВ5323
7НАРОДЕН СЪЮЗ13225
8независим кандидат ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ ГРАДЕВСКИ4720
9ПП АТАКА2893
11независим кандидат ЕМИЛ ИВАНОВ КАСТРЕВ2854
12ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/4540
13Обединение на българските националисти „Целокупна България”3011
14ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ7202
15ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ2152
16НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)1561
17РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК7056
18ПП ГЕРБ474818
19БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ19151
20„ОБЕДИНЕНИ ЗА ДУПНИЦА“-ДСХ И „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ“3230
23ОДБ „СЪЮЗ НА ДЕСНИТЕ СИЛИ“14013
24КОАЛИЦИЯ ДУПНИЦА4083
25ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ5530
26ПК „ЕКОГЛАСНОСТ-ПП“БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“1600
27НДСВ1261
Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя (сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“, последен ред от протоколите на СИК)2604

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ

Партия, коалицияОтбелязани предпочитания (преференции) в бюлетините за пореден номер на кандидат в листата на партия/коалиция/местна коалиция
брой предпочитания (преференции)
1БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦбез1234567891011121314
46411543873510482513125518986
151617181920212223242526272829
78182931206110824173
30313233           
1046246           
2независим кандидат ВАЛЕНТИН БЛАГОЕВ ИВАНОВбез1234567891011121314
00             
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
3СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/без1234567891011121314
12174            
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
4НОВА АЛТЕРНАТИВАбез1234567891011121314
581410213113311152   
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
5Движение 21без1234567891011121314
341302853274119593189756
151617181920212223242526272829
141077052227001 
30313233           
               
6независим кандидат ИВАН МЕТОДИЕВ ТАНЕВбез1234567891011121314
00             
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
7НАРОДЕН СЪЮЗбез1234567891011121314
3025025611233347861341516141144
151617181920212223242526272829
452329133412354031  
30313233           
               
8независим кандидат ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ ГРАДЕВСКИбез1234567891011121314
00             
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
9ПП АТАКАбез1234567891011121314
234183302401240    
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
11независим кандидат ЕМИЛ ИВАНОВ КАСТРЕВбез1234567891011121314
00             
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
12ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/без1234567891011121314
132233719311355261162182
151617181920212223242526272829
18004287141637160121
30313233           
5812           
13Обединение на българските националисти „Целокупна България”без1234567891011121314
11624171982294021391318 
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
14ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯбез1234567891011121314
27247185334620259263161352 
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
15ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕбез1234567891011121314
162271511           
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
16НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)без1234567891011121314
1071252273         
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
17РЕФОРМАТОРСКИ БЛОКбез1234567891011121314
22742742141457321101718132937
151617181920212223242526272829
12134791         
30313233           
               
18ПП ГЕРБбез1234567891011121314
238417386227571159296629382494128218
151617181920212223242526272829
804427393331733117291229561413
30313233           
6695598           
19БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯбез1234567891011121314
9549132253045426614232921822617
151617181920212223242526272829
312916611171791239710513255
30313233           
3928           
20„ОБЕДИНЕНИ ЗА ДУПНИЦА“-ДСХ И „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ“без1234567891011121314
81515716772715761661890
151617181920212223242526272829
0              
30313233           
               
23ОДБ „СЪЮЗ НА ДЕСНИТЕ СИЛИ“без1234567891011121314
27066104268432010915780911491067
151617181920212223242526272829
24113748815649301473
30313233           
1911            
24КОАЛИЦИЯ ДУПНИЦАбез1234567891011121314
2382651111114116111073220
151617181920212223242526272829
5              
30313233           
               
25ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕбез1234567891011121314
19538237129186515126312154
151617181920212223242526272829
2113191113713353020
30313233           
               
26ПК „ЕКОГЛАСНОСТ-ПП“БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“без1234567891011121314
30907395541110031
151617181920212223242526272829
0              
30313233           
               
27НДСВбез1234567891011121314
651625155000       
151617181920212223242526272829
               
30313233