ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на общински съвет на община Кюстендил

на 25 октомври 2015 г.

община Кюстендил
район № 10

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за общински съветници20
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК)61920
В. Брой на секциите в изборния район110
Г. Брой на СИК, предали протокол110

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК)56216
1.а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква „а“ от протоколите на СИК)50852
1.б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква „б“ от протоколите на СИК)605
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК)330
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК)27304

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

4. Приложения към избирателните списъци

4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа9
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа286

5. Бюлетини извън избирателната кутия

5.а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК)34270
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 152
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК)1
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК)0
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК)43
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК)150

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК)27304
7. Брой на недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК)4315
8. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК)22989

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
1Зелените3130
6РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС49710
7КОАЛИЦИЯ ЗА КЮСТЕНДИЛ9598
8БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ13196
9КОАЛИЦИЯ "ЗА ПРОМЯНА" БСП, ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, ЗС "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ", ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ413463
10Движение 212100
11ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ1664
12ПП ГЛАС НАРОДЕН28910
14Мариана Николова Велинова3446
15КОАЛИЦИЯ "КЮСТЕНДИЛ"978353
16НАРОДЕН СЪЮЗ3661
17ПП АТАКА6063
18ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ13886
19ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/15468
20ВОЕННО-ПАТРИОТИЧНА ЛИСТА1783
21ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ1425
22Българска Социалдемокрация1222
23Политическа партия „Солидарност”1322
24ПП Политическо движение ЕВРОРОМА4141
25Обединение на българските националисти „Целокупна България”813
Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя (сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“, последен ред от протоколите на СИК)4121

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ

Партия, коалицияОтбелязани предпочитания (преференции) в бюлетините за пореден номер на кандидат в листата на партия/коалиция/местна коалиция
брой предпочитания (преференции)
1Зеленитебез1234567891011121314
614621722101465241330    
151617181920212223242526272829
               
3031323334353637       
               
6РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗСбез1234567891011121314
1734473114413441210535483
151617181920212223242526272829
3866514642     
3031323334353637       
               
7КОАЛИЦИЯ ЗА КЮСТЕНДИЛбез1234567891011121314
684602029571210371319    
151617181920212223242526272829
               
3031323334353637       
               
8БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦбез1234567891011121314
370607842641007023116835268187
151617181920212223242526272829
612212020220422361136846
3031323334353637       
1416664542       
9КОАЛИЦИЯ "ЗА ПРОМЯНА" БСП, ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, ЗС "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ", ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯбез1234567891011121314
12001167234211057610370213149100247983
151617181920212223242526272829
105727335562185252220931291912123
3031323334353637       
151954114961457106       
10Движение 21без1234567891011121314
10234201061059122     
151617181920212223242526272829
               
3031323334353637       
               
11ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯбез1234567891011121314
1382062           
151617181920212223242526272829
               
3031323334353637       
               
12ПП ГЛАС НАРОДЕНбез1234567891011121314
1416682            
151617181920212223242526272829
               
3031323334353637       
               
14Мариана Николова Велиновабез1234567891011121314
00             
151617181920212223242526272829
               
3031323334353637       
               
15КОАЛИЦИЯ "КЮСТЕНДИЛ"без1234567891011121314
322438615046068194177243105876621024010970
151617181920212223242526272829
729962811475717784107133102172151269112145
3031323334353637       
224112471485511670361       
16НАРОДЕН СЪЮЗбез1234567891011121314
307312134          
151617181920212223242526272829
               
3031323334353637       
               
17ПП АТАКАбез1234567891011121314
29076634420151825147720
151617181920212223242526272829
2149            
3031323334353637       
               
18ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯбез1234567891011121314
5231424031614594155       
151617181920212223242526272829
               
3031323334353637       
               
19ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/без1234567891011121314
40468432942421524422553142131622
151617181920212223242526272829
16471135742513132132244442021
3031323334353637       
2698144 1050       
20ВОЕННО-ПАТРИОТИЧНА ЛИСТАбез1234567891011121314
11411451022513611013
151617181920212223242526272829
0              
3031323334353637       
               
21ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИбез1234567891011121314
11117281012       
151617181920212223242526272829
               
3031323334353637       
               
22Българска Социалдемокрациябез1234567891011121314
9678380         
151617181920212223242526272829
               
3031323334353637       
               
23Политическа партия „Солидарност”без1234567891011121314
121711000001010  
151617181920212223242526272829
               
3031323334353637       
               
24ПП Политическо движение ЕВРОРОМАбез1234567891011121314
394100001001400000
151617181920212223242526272829
120001         
3031323334353637       
               
25Обединение на българските националисти „Целокупна България”без1234567891011121314
5110119           
151617181920212223242526272829
               
3031323334353637