ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на общински съвет на община Каварна

на 25 октомври 2015 г.

община Каварна
район № 08

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за общински съветници15
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК)14590
В. Брой на секциите в изборния район34
Г. Брой на СИК, предали протокол34

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК)13198
1.а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква „а“ от протоколите на СИК)12831
1.б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква „б“ от протоколите на СИК)0
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК)170
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК)6750

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

4. Приложения към избирателните списъци

4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа12
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа208

5. Бюлетини извън избирателната кутия

5.а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК)7758
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 41
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК)0
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК)0
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК)1
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК)40

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК)6750
7. Брой на недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК)1034
8. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК)5716

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
1НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)1210
2РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК2691
3Движение за права и свободи-ДПС1953
4ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ2110
5НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ ЦОНКО ЗДРАВКОВ ЦОНЕВ73314
6ПП ГЕРБ9606
7БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ11683
8ПП Политическо движение ЕВРОРОМА2281
9Политическа партия „Солидарност”1073
10ПП България без цензура1123
12РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС5771
13МК "ЕДИННИ ЗА КАВАРНА"3103
14ПП АТАКА1921
15ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/3201
16Зелените2133
Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя (сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“, последен ред от протоколите на СИК)991

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ

Партия, коалицияОтбелязани предпочитания (преференции) в бюлетините за пореден номер на кандидат в листата на партия/коалиция/местна коалиция
брой предпочитания (преференции)
1НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)без1234567891011121314
74306515         
151617            
               
2РЕФОРМАТОРСКИ БЛОКбез1234567891011121314
113493128103200222    
151617            
               
3Движение за права и свободи-ДПСбез1234567891011121314
1221710261640        
151617            
               
4ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕбез1234567891011121314
604875226          
151617            
               
5НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ ЦОНКО ЗДРАВКОВ ЦОНЕВбез1234567891011121314
00             
151617            
               
6ПП ГЕРБбез1234567891011121314
469614992332993172427368912
151617            
5914            
7БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯбез1234567891011121314
514106564239641617324495342123
151617            
6212            
8ПП Политическо движение ЕВРОРОМАбез1234567891011121314
207720100011      
151617            
               
9Политическа партия „Солидарност”без1234567891011121314
1060000100       
151617            
               
10ПП България без цензурабез1234567891011121314
682115503         
151617            
               
12РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗСбез1234567891011121314
31546123864444151591419   
151617            
               
13МК "ЕДИННИ ЗА КАВАРНА"без1234567891011121314
1493614431412104466102  
151617            
               
14ПП АТАКАбез1234567891011121314
97251613155714       
151617            
               
15ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/без1234567891011121314
8558208802435118    
151617            
               
16Зеленитебез1234567891011121314
88145322630         
151617