ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на общински съвет на община Добричка

на 25 октомври 2015 г.

община Добричка
район № 08

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за общински съветници12
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК)20814
В. Брой на секциите в изборния район67
Г. Брой на СИК, предали протокол67

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК)19032
1.а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква „а“ от протоколите на СИК)17070
1.б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква „б“ от протоколите на СИК)840
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК)26
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК)11828

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

4. Приложения към избирателните списъци

4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа1
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа8

5. Бюлетини извън избирателната кутия

5.а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК)8753
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 73
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК)1
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК)0
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК)4
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК)155

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК)11828
7. Брой на недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК)2422
8. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК)9406

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
1КОАЛИЦИЯ НОВО НАЧАЛО ЗА ДОБРИЧКА 166518
2КОАЛИЦИЯ ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ116010
3ПП ГЕРБ258061
4ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ342
5РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК2514
7ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ1943
8Движение 21693
10ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/3224
11ПП АТАКА1863
12БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ263149
13ПП ГЛАС НАРОДЕН331
15НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)2816
Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя (сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“, последен ред от протоколите на СИК)2258

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ

Партия, коалицияОтбелязани предпочитания (преференции) в бюлетините за пореден номер на кандидат в листата на партия/коалиция/местна коалиция
брой предпочитания (преференции)
1КОАЛИЦИЯ НОВО НАЧАЛО ЗА ДОБРИЧКА без1234567891011121314
135115526151039281144110
15161718192021        
2              
2КОАЛИЦИЯ ЗЕМЕДЕЛЦИТЕбез1234567891011121314
769391713233181120417034115
15161718192021        
23              
3ПП ГЕРБбез1234567891011121314
206325232326396215879112175
15161718192021        
1136432        
4ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯбез1234567891011121314
340             
15161718192021        
               
5РЕФОРМАТОРСКИ БЛОКбез1234567891011121314
154101649352201      
15161718192021        
               
7ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕбез1234567891011121314
16770100019       
15161718192021        
               
8Движение 21без1234567891011121314
681             
15161718192021        
               
10ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/без1234567891011121314
20614111738502232400  
15161718192021        
               
11ПП АТАКАбез1234567891011121314
164512521240     
15161718192021        
               
12БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯбез1234567891011121314
1608141201686933496623430196177513
15161718192021        
121610          
13ПП ГЛАС НАРОДЕНбез1234567891011121314
3111            
15161718192021        
               
15НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)без1234567891011121314
256638215        
15161718192021