ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на общински съвет на община Белоградчик

на 25 октомври 2015 г.

община Белоградчик
район № 05

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за общински съветници11
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК)6243
В. Брой на секциите в изборния район21
Г. Брой на СИК, предали протокол21

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК)5911
1.а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква „а“ от протоколите на СИК)5408
1.б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква „б“ от протоколите на СИК)0
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК)56
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК)3955

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

4. Приложения към избирателните списъци

4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа0
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа56

5. Бюлетини извън избирателната кутия

5.а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК)2242
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 41
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК)0
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК)0
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК)0
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК)5

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК)3955
7. Брой на недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК)553
8. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК)3402

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
1ДРОМ400
2ПП Политическо движение ЕВРОРОМА2192
3 ПРОДЪЛЖАВАМЕ ЗАЕДНО (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, АБВ(АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) и Коалиция Народен съюз)7322
4ПП България без цензура170
5ПП ГЕРБ5202
6ЗА БЕЛОГРАДЧИК (БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ И ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ)3661
7РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС8303
8ПП АТАКА571
9РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК3880
10„Надежда"1780
11ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ551
Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя (сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“, последен ред от протоколите на СИК)541

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ

Партия, коалицияОтбелязани предпочитания (преференции) в бюлетините за пореден номер на кандидат в листата на партия/коалиция/местна коалиция
брой предпочитания (преференции)
1ДРОМбез12345678910111213 
214300100800210 
2ПП Политическо движение ЕВРОРОМАбез12345678910111213 
1912184210010000  
3 ПРОДЪЛЖАВАМЕ ЗАЕДНО (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, АБВ(АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) и Коалиция Народен съюз)без12345678910111213 
355382410437391429509611214 
4ПП България без цензурабез12345678910111213 
1610            
5ПП ГЕРБбез12345678910111213 
2611623701250131730741052 
6ЗА БЕЛОГРАДЧИК (БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ И ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ)без12345678910111213 
12326484618534382021365 
7РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗСбез12345678910111213 
21376256757916192341052342322 
8ПП АТАКАбез12345678910111213 
3561024          
9РЕФОРМАТОРСКИ БЛОКбез12345678910111213 
1495821103213174312634218 
10„Надежда"без12345678910111213 
961722444930211411 
11ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИбез12345678910111213 
37501000000111