ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на общински съвет на община Свищов

на 25 октомври 2015 г.

община Свищов
район № 04

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за общински съветници10
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК)31200
В. Брой на секциите в изборния район54
Г. Брой на СИК, предали протокол54

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК)30896
1.а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква „а“ от протоколите на СИК)29505
1.б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква „б“ от протоколите на СИК)19
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК)194
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК)17648

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

4. Приложения към избирателните списъци

4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа3
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа171

5. Бюлетини извън избирателната кутия

5.а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК)13390
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 81
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК)0
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК)1
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК)1
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК)79

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК)17648
7. Брой на недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК)3182
8. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК)14466

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
1Българска демократична общност2180
3Движение 211480
4ПП ГЕРБ260812
6НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)4382
7ПП АТАКА3214
8ПП България без цензура411
9БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ312712
10ОБЕДИНЕНИЕ ПРОМЯНА187210
11За Свищов (РБ, ВМРО-БНД, СЕ, НДСВ, ЗЕЛЕНИТЕ, ОЗ, НИКОЛА ПЕТКОВ, БСДП, ОБТ-БЛ)46426
12Движение за права и свободи-ДПС105153
Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя (сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“, последен ред от протоколите на СИК)3082

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ

Партия, коалицияОтбелязани предпочитания (преференции) в бюлетините за пореден номер на кандидат в листата на партия/коалиция/местна коалиция
брой предпочитания (преференции)
1Българска демократична общностбез1234567891011121314
73711146134         
151617181920212223242526272829
               
3Движение 21без1234567891011121314
542220291211         
151617181920212223242526272829
               
4ПП ГЕРБбез1234567891011121314
109712648462321521574154271071531717
151617181920212223242526272829
2312523261214404318171563112631
6НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)без1234567891011121314
271192915715485161210   
151617181920212223242526272829
               
7ПП АТАКАбез1234567891011121314
212411411413620       
151617181920212223242526272829
               
8ПП България без цензурабез1234567891011121314
3614000         
151617181920212223242526272829
               
9БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯбез1234567891011121314
116214986557730108786326069118933949
151617181920212223242526272829
47285978124591143611402444252
10ОБЕДИНЕНИЕ ПРОМЯНАбез1234567891011121314
6491073524647167139453112087121111
151617181920212223242526272829
1036714201659628639194
11За Свищов (РБ, ВМРО-БНД, СЕ, НДСВ, ЗЕЛЕНИТЕ, ОЗ, НИКОЛА ПЕТКОВ, БСДП, ОБТ-БЛ)без1234567891011121314
1595891301031534533017049144163309778138
151617181920212223242526272829
2112946155394885466224112328765125
12Движение за права и свободи-ДПСбез1234567891011121314
7782033103013854610412521
151617181920212223242526272829
11