ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на общински съвет на община Полски Тръмбеш

на 25 октомври 2015 г.

община Полски Тръмбеш
район № 04

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за общински съветници13
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК)13230
В. Брой на секциите в изборния район21
Г. Брой на СИК, предали протокол21

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК)12631
1.а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква „а“ от протоколите на СИК)11940
1.б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква „б“ от протоколите на СИК)4
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК)29
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК)7888

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

4. Приложения към избирателните списъци

4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа1
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа25

5. Бюлетини извън избирателната кутия

5.а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК)5290
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 33
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК)0
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК)0
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК)0
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК)19

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК)7888
7. Брой на недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК)1386
8. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК)6502

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
1Независим кандидат - Анатоли Александров Александров6006
2РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС10378
3РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК34710
4Национално движение за права и свободи45316
5ПП ГЕРБ132215
6Патриотите - ВМРО3041
7БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ143717
8ПП АТАКА1176
11Движение за права и свободи-ДПС45416
12ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/2914
13НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)472
16ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ651
19ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ281
Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя (сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“, последен ред от протоколите на СИК)1283

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ

Партия, коалицияОтбелязани предпочитания (преференции) в бюлетините за пореден номер на кандидат в листата на партия/коалиция/местна коалиция
брой предпочитания (преференции)
1Независим кандидат - Анатоли Александров Александровбез1234567891011121314
00             
151617            
               
2РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗСбез1234567891011121314
34519325138382188516213   
151617            
               
3РЕФОРМАТОРСКИ БЛОКбез1234567891011121314
95322062273827937      
151617            
               
4Национално движение за права и свободибез1234567891011121314
401128228110       
151617            
               
5ПП ГЕРБбез1234567891011121314
492539964411491022616294613552753
151617            
202413            
6Патриотите - ВМРОбез1234567891011121314
10441185662839291     
151617            
               
7БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯбез1234567891011121314
43143176672747113111312075304217135
151617            
152037            
8ПП АТАКАбез1234567891011121314
77101252821       
151617            
               
11Движение за права и свободи-ДПСбез1234567891011121314
332418621200125    
151617            
               
12ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/без1234567891011121314
112791544211181       
151617            
               
13НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)без1234567891011121314
38621           
151617            
               
16ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИбез1234567891011121314
48359           
151617            
               
19ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТбез1234567891011121314
2062            
151617