ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

№ 030200032

за избиране на общински съвет на община Аксаково

на 25 октомври 2015 г.

община Аксаково
район № 03

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ

А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и независими кандидати за общински съветници15
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протокола по чл. 215, ал. 4 от ИК – Приложение № 77-МИ/ Приложение № 79-МИ от изборните книжа250

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1. Брой на избирателите според избирателния/те списък/ци при предаването му/им на СИК (сумата от числата по букви „а“ и „б“ от тази точка)227
1.а) Избирателен списък – част І227
1.б) Избирателен списък – част ІІ0
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница/и (под чертата) на избирателния/те списък/ци в изборния ден2
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата)192

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ

4. Приложения към избирателния/те списък/ци:

4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа0
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа2

5. Бюлетини извън избирателната кутия

5.а) брой на неизползваните бюлетини53
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана и станали неизползваеми)3
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (когато номерът на бюлетината не съответства на номер в кочана)0
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (при които е използвана възпроизвеждаща техника)0
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 от ИК (показан публично вот след гласуване)0
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК2

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ

6. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини192
7. Брой намерени в избирателната кутия недействителни гласове (бюлетини) 15
8. Брой намерени в избирателната кутия действителни гласове (бюлетини)177

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
1ПП АТАКА60
2Движение 2110
3ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ00
5ПП ГЕРБ1502
6НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)80
7ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ00
8БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ00
9ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ00
11НОВА АЛТЕРНАТИВА00
12ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/20
13Движение за права и свободи-ДПС00
14СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/00
15БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ100
16БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА (БЛ, БРП/к/, БРСП)00
17Политическа партия „Солидарност”00
Празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя13

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ

Партия, коалицияОтбелязани предпочитания (преференции) в бюлетините за пореден номер на кандидат в листата на партия/коалиция/местна коалиция
брой предпочитания (преференции)
1ПП АТАКАбез1234567891011121314
40020          
151617            
               
2Движение 21без1234567891011121314
1000000        
151617            
               
3ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИбез1234567891011121314
000000000000000
151617            
000            
5ПП ГЕРБбез1234567891011121314
13901118000000000
151617            
000            
6НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)без1234567891011121314
500001200000   
151617            
               
7ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯбез1234567891011121314
000            
151617            
               
8БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦбез1234567891011121314
0000           
151617            
               
9ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТбез1234567891011121314
00             
151617            
               
11НОВА АЛТЕРНАТИВАбез1234567891011121314
0000           
151617            
               
12ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/без1234567891011121314
11000000       
151617            
               
13Движение за права и свободи-ДПСбез1234567891011121314
000000         
151617            
               
14СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/без1234567891011121314
0000           
151617            
               
15БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯбез1234567891011121314
70101100000000 
151617            
               
16БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА (БЛ, БРП/к/, БРСП)без1234567891011121314
000            
151617            
               
17Политическа партия „Солидарност”без1234567891011121314
00000000       
151617