ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

№ 030200013

за избиране на общински съвет на община Аксаково

на 25 октомври 2015 г.

община Аксаково
район № 03

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ

А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и независими кандидати за общински съветници15
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протокола по чл. 215, ал. 4 от ИК – Приложение № 77-МИ/ Приложение № 79-МИ от изборните книжа700

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1. Брой на избирателите според избирателния/те списък/ци при предаването му/им на СИК (сумата от числата по букви „а“ и „б“ от тази точка)612
1.а) Избирателен списък – част І612
1.б) Избирателен списък – част ІІ0
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница/и (под чертата) на избирателния/те списък/ци в изборния ден0
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата)304

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ

4. Приложения към избирателния/те списък/ци:

4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа0
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа0

5. Бюлетини извън избирателната кутия

5.а) брой на неизползваните бюлетини395
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана и станали неизползваеми)1
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (когато номерът на бюлетината не съответства на номер в кочана)0
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (при които е използвана възпроизвеждаща техника)0
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 от ИК (показан публично вот след гласуване)0
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК0

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ

6. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини304
7. Брой намерени в избирателната кутия недействителни гласове (бюлетини) 54
8. Брой намерени в избирателната кутия действителни гласове (бюлетини)250

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
1ПП АТАКА10
2Движение 2102
3ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ350
5ПП ГЕРБ1122
6НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)540
7ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ10
8БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ10
9ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ00
11НОВА АЛТЕРНАТИВА01
12ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/100
13Движение за права и свободи-ДПС90
14СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/00
15БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ160
16БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА (БЛ, БРП/к/, БРСП)00
17Политическа партия „Солидарност”110
Празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя49

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ

Партия, коалицияОтбелязани предпочитания (преференции) в бюлетините за пореден номер на кандидат в листата на партия/коалиция/местна коалиция
брой предпочитания (преференции)
1ПП АТАКАбез1234567891011121314
10000          
151617            
               
2Движение 21без1234567891011121314
0000000        
151617            
               
3ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИбез1234567891011121314
2600900000000000
151617            
000            
5ПП ГЕРБбез1234567891011121314
86100170000110006
151617            
000            
6НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)без1234567891011121314
36000001800000   
151617            
               
7ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯбез1234567891011121314
100            
151617            
               
8БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦбез1234567891011121314
1000           
151617            
               
9ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТбез1234567891011121314
00             
151617            
               
11НОВА АЛТЕРНАТИВАбез1234567891011121314
0000           
151617            
               
12ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/без1234567891011121314
35110000       
151617            
               
13Движение за права и свободи-ДПСбез1234567891011121314
801000         
151617            
               
14СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/без1234567891011121314
0000           
151617            
               
15БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯбез1234567891011121314
110104000000000 
151617            
               
16БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА (БЛ, БРП/к/, БРСП)без1234567891011121314
000            
151617            
               
17Политическа партия „Солидарност”без1234567891011121314
90000110       
151617