ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

№ 030200002

за избиране на общински съвет на община Аксаково

на 25 октомври 2015 г.

община Аксаково
район № 03

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ

А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и независими кандидати за общински съветници15
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протокола по чл. 215, ал. 4 от ИК – Приложение № 77-МИ/ Приложение № 79-МИ от изборните книжа900

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1. Брой на избирателите според избирателния/те списък/ци при предаването му/им на СИК (сумата от числата по букви „а“ и „б“ от тази точка)979
1.а) Избирателен списък – част І979
1.б) Избирателен списък – част ІІ0
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница/и (под чертата) на избирателния/те списък/ци в изборния ден0
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата)440

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ

4. Приложения към избирателния/те списък/ци:

4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа0
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа0

5. Бюлетини извън избирателната кутия

5.а) брой на неизползваните бюлетини459
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана и станали неизползваеми)1
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (когато номерът на бюлетината не съответства на номер в кочана)0
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (при които е използвана възпроизвеждаща техника)0
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 от ИК (показан публично вот след гласуване)0
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК0

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ

6. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини440
7. Брой намерени в избирателната кутия недействителни гласове (бюлетини) 57
8. Брой намерени в избирателната кутия действителни гласове (бюлетини)383

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
1ПП АТАКА50
2Движение 21240
3ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ20
5ПП ГЕРБ2070
6НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)390
7ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ50
8БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ130
9ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ20
11НОВА АЛТЕРНАТИВА60
12ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/100
13Движение за права и свободи-ДПС20
14СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/30
15БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ650
16БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА (БЛ, БРП/к/, БРСП)00
17Политическа партия „Солидарност”00
Празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя57

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ

Партия, коалицияОтбелязани предпочитания (преференции) в бюлетините за пореден номер на кандидат в листата на партия/коалиция/местна коалиция
брой предпочитания (преференции)
1ПП АТАКАбез1234567891011121314
31100          
151617            
               
2Движение 21без1234567891011121314
12140007        
151617            
               
3ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИбез1234567891011121314
200000000000000
151617            
000            
5ПП ГЕРБбез1234567891011121314
13214194616410043200
151617            
101            
6НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)без1234567891011121314
2401309200000   
151617            
               
7ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯбез1234567891011121314
410            
151617            
               
8БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦбез1234567891011121314
9040           
151617            
               
9ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТбез1234567891011121314
20             
151617            
               
11НОВА АЛТЕРНАТИВАбез1234567891011121314
5001           
151617            
               
12ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/без1234567891011121314
50050000       
151617            
               
13Движение за права и свободи-ДПСбез1234567891011121314
200000         
151617            
               
14СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/без1234567891011121314
3000           
151617            
               
15БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯбез1234567891011121314
416750312000000 
151617            
               
16БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА (БЛ, БРП/к/, БРСП)без1234567891011121314
000            
151617            
               
17Политическа партия „Солидарност”без1234567891011121314
00000000       
151617