ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на общински съвет на община Разлог

на 25 октомври 2015 г.

община Разлог
район № 01

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за общински съветници10
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК)20150
В. Брой на секциите в изборния район29
Г. Брой на СИК, предали протокол29

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК)17845
1.а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква „а“ от протоколите на СИК)17125
1.б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква „б“ от протоколите на СИК)31
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК)11
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК)11911

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

4. Приложения към избирателните списъци

4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа2
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа7

5. Бюлетини извън избирателната кутия

5.а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК)8172
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 44
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК)0
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК)0
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК)0
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК)23

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК)11911
7. Брой на недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК)2447
8. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК)9464

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
1БСП и ПП НОВА ЗОРА90418
2Движение 2113111
3ПП ГЕРБ393557
4ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ13613
5ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ41717
6Политическа партия „Солидарност”830
7ПП АТАКА35215
8„КАУЗА РАЗЛОГ“78715
9РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК148325
10Коалиция „Разлог 2020“123617
Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя (сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“, последен ред от протоколите на СИК)2259

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ

Партия, коалицияОтбелязани предпочитания (преференции) в бюлетините за пореден номер на кандидат в листата на партия/коалиция/местна коалиция
брой предпочитания (преференции)
1БСП и ПП НОВА ЗОРАбез1234567891011121314
3901255959612744132154136417
15161718192021        
396722         
2Движение 21без1234567891011121314
5241326           
15161718192021        
               
3ПП ГЕРБбез1234567891011121314
13001363164602314910119393399512165185115
15161718192021        
321629513543743        
4ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТбез1234567891011121314
591424517134        
15161718192021        
               
5ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕбез1234567891011121314
14467124386408674     
15161718192021        
               
6Политическа партия „Солидарност”без1234567891011121314
5583200922000001
15161718192021        
0100           
7ПП АТАКАбез1234567891011121314
20064297103210        
15161718192021        
               
8„КАУЗА РАЗЛОГ“без1234567891011121314
39654373723181422628194276
15161718192021        
25151526123        
9РЕФОРМАТОРСКИ БЛОКбез1234567891011121314
274124200133114148131430661040332115
15161718192021        
9357197351         
10Коалиция „Разлог 2020“без1234567891011121314
1637510279761711032412737686261265
15161718192021        
7513212