ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

№ 013700020

за избиране на общински съвет на община Разлог

на 25 октомври 2015 г.

община Разлог
район № 01

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ

А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и независими кандидати за общински съветници10
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протокола по чл. 215, ал. 4 от ИК – Приложение № 77-МИ/ Приложение № 79-МИ от изборните книжа900

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1. Брой на избирателите според избирателния/те списък/ци при предаването му/им на СИК (сумата от числата по букви „а“ и „б“ от тази точка)816
1.а) Избирателен списък – част І816
1.б) Избирателен списък – част ІІ0
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница/и (под чертата) на избирателния/те списък/ци в изборния ден0
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата)534

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ

4. Приложения към избирателния/те списък/ци:

4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа0
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа0

5. Бюлетини извън избирателната кутия

5.а) брой на неизползваните бюлетини365
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана и станали неизползваеми)1
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (когато номерът на бюлетината не съответства на номер в кочана)0
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (при които е използвана възпроизвеждаща техника)0
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 от ИК (показан публично вот след гласуване)0
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК0

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ

6. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини534
7. Брой намерени в избирателната кутия недействителни гласове (бюлетини) 110
8. Брой намерени в избирателната кутия действителни гласове (бюлетини)424

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
1БСП и ПП НОВА ЗОРА700
2Движение 2120
3ПП ГЕРБ1482
4ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ150
5ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ50
6Политическа партия „Солидарност”20
7ПП АТАКА290
8„КАУЗА РАЗЛОГ“440
9РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК790
10Коалиция „Разлог 2020“300
Празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя108

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ

Партия, коалицияОтбелязани предпочитания (преференции) в бюлетините за пореден номер на кандидат в листата на партия/коалиция/местна коалиция
брой предпочитания (преференции)
1БСП и ПП НОВА ЗОРАбез1234567891011121314
35513140206010101
15161718192021        
010000         
2Движение 21без1234567891011121314
1010           
15161718192021        
               
3ПП ГЕРБбез1234567891011121314
579313201200312800
15161718192021        
16130000        
4ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТбез1234567891011121314
5090100        
15161718192021        
               
5ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕбез1234567891011121314
3000110000     
15161718192021        
               
6Политическа партия „Солидарност”без1234567891011121314
000000000000001
15161718192021        
0100           
7ПП АТАКАбез1234567891011121314
120101006        
15161718192021        
               
8„КАУЗА РАЗЛОГ“без1234567891011121314
2112000003000000
15161718192021        
9601010        
9РЕФОРМАТОРСКИ БЛОКбез1234567891011121314
21040020013031810
15161718192021        
0200618         
10Коалиция „Разлог 2020“без1234567891011121314
121000002800000
15161718192021        
01600