ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

№ 013700014

за избиране на общински съвет на община Разлог

на 25 октомври 2015 г.

община Разлог
район № 01

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ

А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и независими кандидати за общински съветници10
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протокола по чл. 215, ал. 4 от ИК – Приложение № 77-МИ/ Приложение № 79-МИ от изборните книжа650

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1. Брой на избирателите според избирателния/те списък/ци при предаването му/им на СИК (сумата от числата по букви „а“ и „б“ от тази точка)650
1.а) Избирателен списък – част І650
1.б) Избирателен списък – част ІІ0
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница/и (под чертата) на избирателния/те списък/ци в изборния ден0
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата)407

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ

4. Приложения към избирателния/те списък/ци:

4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа0
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа0

5. Бюлетини извън избирателната кутия

5.а) брой на неизползваните бюлетини243
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана и станали неизползваеми)0
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (когато номерът на бюлетината не съответства на номер в кочана)0
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (при които е използвана възпроизвеждаща техника)0
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 от ИК (показан публично вот след гласуване)0
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК0

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ

6. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини407
7. Брой намерени в избирателната кутия недействителни гласове (бюлетини) 142
8. Брой намерени в избирателната кутия действителни гласове (бюлетини)265

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
1БСП и ПП НОВА ЗОРА185
2Движение 2132
3ПП ГЕРБ12934
4ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ63
5ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ166
6Политическа партия „Солидарност”10
7ПП АТАКА70
8„КАУЗА РАЗЛОГ“165
9РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК5013
10Коалиция „Разлог 2020“197
Празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя67

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ

Партия, коалицияОтбелязани предпочитания (преференции) в бюлетините за пореден номер на кандидат в листата на партия/коалиция/местна коалиция
брой предпочитания (преференции)
1БСП и ПП НОВА ЗОРАбез1234567891011121314
842100110010000
15161718192021        
000000         
2Движение 21без1234567891011121314
2100           
15161718192021        
               
3ПП ГЕРБбез1234567891011121314
629441432523011260
15161718192021        
0810101        
4ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТбез1234567891011121314
2003100        
15161718192021        
               
5ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕбез1234567891011121314
4810300000     
15161718192021        
               
6Политическа партия „Солидарност”без1234567891011121314
100000000000000
15161718192021        
0000           
7ПП АТАКАбез1234567891011121314
5200000        
15161718192021        
               
8„КАУЗА РАЗЛОГ“без1234567891011121314
620110100010000
15161718192021        
0040000        
9РЕФОРМАТОРСКИ БЛОКбез1234567891011121314
3510444000501002
15161718192021        
800400         
10Коалиция „Разлог 2020“без1234567891011121314
015021403010100
15161718192021        
0010