ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на общински съвет на община Петрич

на 25 октомври 2015 г.

община Петрич
район № 01

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за общински съветници23
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК)49463
В. Брой на секциите в изборния район97
Г. Брой на СИК, предали протокол97

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК)48707
1.а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква „а“ от протоколите на СИК)45608
1.б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква „б“ от протоколите на СИК)908
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК)638
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК)30786

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

4. Приложения към избирателните списъци

4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа13
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа119

5. Бюлетини извън избирателната кутия

5.а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК)18419
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 112
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК)0
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК)2
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК)51
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК)93

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК)30786
7. Брой на недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК)3838
8. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК)26948

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
1ПП България без цензура3873
2ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ2483
3БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ5751
5КОАЛИЦИЯ ВЪЗРАЖДАНЕ ЗА ОБЩИНА ПЕТРИЧ7171
6КОАЛИЦИЯ РОДЕН КРАЙ289416
7КОАЛИЦИЯ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНАТА251516
8ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ8382
9НАРОДЕН СЪЮЗ266115
10БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ9520
11КОАЛИЦИЯ ЗА КОРЕКТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ13122
12ПП АТАКА2244
13Политическа партия Щит14212
15ЗЕМЕДЕЛЦИ ЗА ПЕТРИЧ9034
16ПП ГЕРБ509650
17Движение 21171918
19ЗА НАШИЯТ ВЕЛЬО1445
20ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ1734
21ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”1385
22НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)2442
23ПП ГЛАС НАРОДЕН275533
24ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ10397
25РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК6819
26ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/59136
Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя (сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“, последен ред от протоколите на СИК)3590

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ

Партия, коалицияОтбелязани предпочитания (преференции) в бюлетините за пореден номер на кандидат в листата на партия/коалиция/местна коалиция
брой предпочитания (преференции)
1ПП България без цензурабез1234567891011121314
92143211919311518941510  
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
2ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯбез1234567891011121314
96147220291034       
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
3БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯбез1234567891011121314
1396529567933924283738181422
151617181920212223242526272829
20             
30313233           
               
5КОАЛИЦИЯ ВЪЗРАЖДАНЕ ЗА ОБЩИНА ПЕТРИЧбез1234567891011121314
19739823234831322142166252415
151617181920212223242526272829
11421239           
30313233           
               
6КОАЛИЦИЯ РОДЕН КРАЙбез1234567891011121314
92596452618738304102133627893214129
151617181920212223242526272829
563511723271582186443042740
30313233           
17569           
7КОАЛИЦИЯ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНАТАбез1234567891011121314
16101035824445821305263812195120
151617181920212223242526272829
96021165209283105111
30313233           
4032           
8ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИбез1234567891011121314
26436147808156896644110   
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
9НАРОДЕН СЪЮЗбез1234567891011121314
333783902715273629427147421732177
151617181920212223242526272829
657821116478756952481135921932
30313233           
104244254           
10БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯбез1234567891011121314
31046961042466177557541613720
151617181920212223242526272829
71021141922185111   
30313233           
               
11КОАЛИЦИЯ ЗА КОРЕКТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧбез1234567891011121314
8283183117416736735135210
151617181920212223242526272829
223201         
30313233           
               
12ПП АТАКАбез1234567891011121314
11550161018456       
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
13Политическа партия Щитбез1234567891011121314
13702021000      
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
15ЗЕМЕДЕЛЦИ ЗА ПЕТРИЧбез1234567891011121314
248561902760152555442471941725
151617181920212223242526272829
4488            
30313233           
               
16ПП ГЕРБбез1234567891011121314
1129112193112296962061551261704648765958
151617181920212223242526272829
4227741264361222579416135783632149112
30313233           
1931486176           
17Движение 21без1234567891011121314
26817294452959151669171571481612
151617181920212223242526272829
274241742611954222128664033 
30313233           
               
19ЗА НАШИЯТ ВЕЛЬОбез1234567891011121314
12222             
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
20ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯбез1234567891011121314
1172403110         
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
21ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”без1234567891011121314
1121682           
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
22НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)без1234567891011121314
160221861051013       
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
23ПП ГЛАС НАРОДЕНбез1234567891011121314
20696512733252324537160781317
151617181920212223242526272829
3201132163246       
30313233           
               
24ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕбез1234567891011121314
23854156631673824372276221618317
151617181920212223242526272829
1819546           
30313233           
               
25РЕФОРМАТОРСКИ БЛОКбез1234567891011121314
20638775085118001218176   
151617181920212223242526272829
               
30313233           
               
26ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/без1234567891011121314
28430182971117164020216644
151617181920212223242526272829
5523941710141010
30313233           
4201